×

کمیسیون شهریه

شهریه در دانشگاه جامع علمی کاربردی 

هزینه تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی به نسبت سایر دانشگاه ها برای دانشجویان شهریه پرداز بسیار مناسب و اقتصادی است. 

مرجع تعیین شهریه 

شهریه در ابتدای هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین و به به صورت خودمار در سامانه خدمات آموزشی اعمال می گردد. مراکز علمی کاربردی هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین یا اعمال ان ندارند .

اجزای شهریه 

شهریه از دو بخش ثابت و متغییر تشکیل شده است . شهریه ثابت عموما برای تامین هزینه های جاری مراکز تعیین شده و بر اساس هر گروه تحصیلی تعیین و تا پایان مدت مجاز تحصیل دانشجو معمولا ثابت باقی می ماند . 

شهریه متغییر بر اساس نوع درس ، مقطع تحصیلی و تعداد واحد تعیین می گردد. این شهریه معمولا برای تامین هزینه های برگزاری هر کلاس منظور می گردد. بنابر این تعداد دانشجوی ثبت نامی در هر کلاس بسیار مهم است . شهریه متغییر در ابتدای هر نمیمسال تحصیلی می تواند افزایش یابد . 

حق نظارت 

دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاهی است دولتی با مراکز خصوصی بنا بر این از کل شهریه دریافتی ۱۵% مستقیما به حساب دانشگاه جامع علمی کاربردی (خزانه  دولت ) واریز و صرف امور مدیریت و نظارت کلی بر مراکز و صدور دانشنامه می گردد. ۸۵% شهریه هر ترم مربوط به مراکز است که مستقیما به حساب مراکز واریز می گردد. 

شهریه سایر خدمات آموزشی

قالب غیر از شهریه دانشگاه (واریزی از طریق سامانه هم آوا ) که برای ارائه خدماتی شامل تشکیل پرونده ، تکثیر ، جزوات آموزشی ، محتوای آموزشی ، خدمات آموزش تلفیقی ، دوره های آزاد تخصصی ، دوره های تقویتی و حل تمرین ، تکدرس و … که به فراخور حال و درخواست دانشجویان دریافت می گردد بر اساس مصوبات هیات امنا مرکز تعیین و در سامانه جامع مدیریت منابع تعریف می گردد. دانشجویان و داوطلبان آزاد به اختیار خود می توانند از این امکانات استفاده و هزینه آن را بپردازند . لازم به ذکر است این وجوهات فقط و فقط باید به حساب دانشگاه علمی کاربردی دماوند از طریق واریز مستقیم به حساب توسط متقاضی و یا دستگاه کارتخوان منصوبه در امور مالی و بخش آموزش های آزاد مرکز و در قبال دریافت رسید پرداخت گردد. 

وجوهات دریافتی و حساب مرکز 

دریافت هر گونه وجه خارج از مصوبات هیات امنای مرکز غیر قانونی بوده و کلیه وجوهات حتما باید به حساب دانشگاه علمی کاربردی دماوند واریز گردد. مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال وجوهات پرداختی به اشخاص و حساب های بانکی غیر نداشته و نخواهد داشت . 

پرداخت شهریه

به منظور مساعدت با دانشجویان و تشویق دانشجویان برتر مرکز در هر ترم علاوه بر ارجاع و امکان استفاده از وام صندوق رفاه دانشجویان ، از منابع داخلی خود اقدام به تقسیط و یا اعمال تخفیف برای دانشجویان می نماید . تصمیم گیری در اینخصوص بر عهده کمیسیون فرعی امور مالی مرکز یا کمیسیون شهریه است . این کمیسیون متشکل از اعضای مختلف شامل ریس مرکز ، معاون آموزشی ، معاون دانشجویی و فرهنگی و معاون اداری مالی است . فرآیند تقسیط / تخفیف بشرح زیر می باشد .

فرآیند تقسیط شهریه / تخفیف شهریه 

۱- ثبت درخواست دانشجو  در بازه زمانی اعلام شده 

۲- تشکیل کمیسیون دو هفته مانده به شروع انتخاب واحد ترم 

۳- بررسی درخواست های ثبت شده ( فاقد سابقه انضباطی در مرکز – فاقد سابقه بد حسابی در پرداخت شهریه قبل از این ) 

۴- اعلام نتایج کمیسیون در سایت مرکز و اعمال آن در سامانه هم آوا 

شرایط عمومی تقسیط / تخفیف  شهریه 

۱- دانشجو فاقد سابقه انضباطی در مرکز باشد . 

۲- دانشجو فاقد سابقه بد حسابی در پرداخت شهریه (دانشگاه + آموزش های آزاد و تخصصی ) باشد . 

۳- دانشجویان ترم اول مشمول تقسیط نمی شوند . 

۴- تقسیط فقط تا سقف ۵۰% شهریه ترم و با سررسید پرداخت ۴۵ روز پس از تاریخ انتخاب واحد می باشد . 

۵- تقسیط شامل دانشجویان حمایتی بنیاد شهید / بهزیستی  و … نمی شود . 

۶- دانشجو در ترم قبل مشروط نشده باشد . 

اولویت های مرکز برای تقسیط شهریه 
اولویت مرکز برای تخفیف شهریه

۱- دانشجویان با معدل کل ۱۶ و به بالا 

۲- دانشجویان فعال در امور دانشجویی و فرهنگی 

۳- دانشجویان متاهل

 

تخفیف شهریه فقط مربوط به دو گروه زیر است :

۱- شاگرد اول هر مقطع / رشته در ترم قبل (بجز تابستان) 

۲- دانشجویان فعال امور دانشجویی فرهنگی  طبق شیوه نامه مربوطه 

در صورتیکه مشمول شرایط عمومی تقسیط / تخفیف هستید درخواست خود را ثبت نمایید . 

مهلت ثبت درخواست برای تقسیط / تخفیف شهریه ۴۰۲۲

تا پایان وقت اداری  ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ (پنجشنبه)

نتایج بررسی کمیسیون شهریه 

مصوبات کمیسیون شهریه در مورد تخفیف و تقسیط ترم ۴۰۲۲ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در سامانه هم آوا اعمال خواهد گردید.