×

مبانی رله های قابل برنامه ریزی PLC

مدیر
10.000.000 ریال
  • 0 دانشجو
  • 0 درس ها
  • 0 آزمون ها
  • 16 ساعت مدت زمان یادگیری
0 دانشجو

مبانی رله های قابل برنامه ریزی PLC

برنامه درسی خالی است

0.00 میانگین از 0 امتیازات

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
10.000.000 ریال