×

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

گروه آموزشی یا دپارتمان بخشی از  دانشگاه  است که در زمینهٔ یک رشتهٔ تخصصی فعالیت می‌کند . این مرکز دارای ۷ گروه آموزشی مختلف است  . گروه های آموزشی در این مرکز زیر نظر مستقیم  مدیریت امور مدرسان مرکز  فعالیت می نمایند .  

شرح وظایف مدیریت گروه آمورشی :

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی مدرسان گروه اعم از آموزشی و پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم
 • برنامه اجرایی وظایف  آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی  شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشترفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هابه مراجع ذیربط.
 • تشکیل و اداره جلسات  شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به مدیریت امور مدرسان مرکز  برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی مدیریت امور مدرسان  به اعضای گروه
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به مدیریت امور مدرسان مرکز 
 • ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به مدیر امور مدرسان 
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مرکز 
 • در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از مدیر امور مدرسان  با ذکر دلیل
 • پیگیری و نظارت بر تامین محوله بر اعضاء گروه
 • ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی
 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس  گروه رشته مربوطه
 • ارائه برنامه درسی مدرسین به برنامه ریزی آموزشی   جهت برنامه ریزی نیمسال
 • آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به  فعالیتهای آموزشی گروه

گروه آموزشی مهندسی آسانسور و پله برقی 

مدیر گروه : آقای عباس زینعلی امام  (از ۱۳۹۴ تا کنون )

روز مشاوره : پنجشنبه ها  ۱۶-۱۸

گروه مهندسی آسانسور و پله برقی از سال ۱۳۸۶ با رشته کاردانی نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی آغاز به کار نموده است . در سال ۱۳۹۰ رشته کارشناسی مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها به این گروه اضافه گردید. در سال ۱۳۹۳ رشته کارشناسی ارشد فناوری طراحی مکانیزم ایمنی آسانسور و بالا برها نیز به این گروه افزوده شد .  

رضایت از عملکرد گروه
۵/۵

گروه آموزشی مهندسی تاسیسات ساختمان 

مدیر گروه : آقای یاسین معصومی (از ۱۴۰۲ تا کنون )

روز مشاوره : پنجشنبه ۱۶-۱۸

 

گروه تاسیسات ساختمان از سال ۱۳۹۹ با ورود رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان در مقطع کاردانی به مرکز شروع به کار کرد . در سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی نیز به این گروه افزوده شد . 

رضایت از عملکرد گروه
۵/۵

گروه آموزشی مهندسی  کنترل و الکترونیک 

مدیر گروه : آقای میثم فرجی  (از ۱۳۹۳ تا کنون )

روز مشاوره : پنجشنبه ۱۶-۱۸

گروه کنترل و الکترونیک از سال ۱۳۹۲ با رشته کاردانی کنترل  کار خود را آغاز نمود ، در سال ۱۳۹۳ رشته های کاردانی ابزار دقیق ، کارشناسی کنترل با سه گرایش فرآیند ، ابزار دقیق و تولید و الکترونیک صنعتی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی به این گروه افزوده شد . 

 

گروه آمورشی برق  و تاسیسات  الکتریکی 

مدیر گروه : آقای بهروز کریمخانی 

روز مشاوره : 

گروه برق از سال ۱۳۹۱ با رشته کاردانی برق صنعتی آغاز به کار نمود . در سال ۱۳۹۲ رشته های کاردانی برق تاسیسات الکتریکی ساختمان ، برق ماشین های الکتریکی به این گروه افزوده شد . رشته مهندسی برق صنعتی در سال ۱۴۰۱ به این گروه اضافه شد. 

گروه آموزشی طراحی و ساخت و تولید 

مدیر گروه آموزشی : آقای ابراهیمی 

روز مشاوره : 

این گروه در سال ۱۳۹۰ با رشته نقشه کشی صنعتی آعاز به کار کرد در سال ۱۳۹۱ با افزودن رشته مهندسی طراحی صنعتی ، جوشکاری و بازرسی جوش به کار خود ادامه داد . رشته مهندسی ماشین های کنترل عددی CNC در سال ۱۴۰۱ به این گروه اضافه شد . 

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر 

مدیر گروه آموزشی : 

روز مشاوره :

این گروه آموزشی در سال ۱۳۹۴ با دو رشته کاردانی و کارشناسی کامپیوتر سخت افزار کار خود را آغاز نمود ، پس از آن  رشته های کامپیوتر شبکه ، تولید محتوای دیجیتال نیز به این گروه اضافه شد .  

گروه آموزشی مدیریت و حسابداری 

مدیر گروه آموزشی : 

روز مشاوره : 

 

این گروه آموزشی از سال ۱۳۹۳ با دو رشته کاردانی حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی کار خود را آغاز نمود . مقاطع کارشناسی این دو رشته نیز در سال ۱۳۹۵ به این گروه اضافه شد . پس از آن رشته های مدیریت امور اداری ، بازاریابی ، مدیریت کسب و کار نیز به این گروه افزده شد .