×

دایره امتحانات

دایره امتحانات و فرآیند ارزشیابی

دایره امتحانات صرفا در آزمون های پایانی ورود نموده و در سایر موارد بنا به درخواست اساتید تنها شرایط و امکانات را فراهم می نماید .

بازه زمانی امتحانات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کلیه دانشگاه ها ابلاغ می گردد و غیر قابل تغییر است . زمانبندی امتحانات پایانترم بر اساس نظر سنجی از شورای نمایندگان دانشجویان و حراست مرکز تعیین می گردد. رویه فعلی مرکز بر برگزاری امتحانات از عصر به صبح می باشد تا دانشجویان شاغل بدون نیاز به مرخصی بتوانند در آزمون ها شرکت نمایند .

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به عناوین مختلف  دروس در یک ترم تحصیلی احتمالا دانشجو هر روز می بایست در حداقل یک آزمون شرکت نماید . در برخی از موارد در صورت تداخل ممکن است لازم باشد دانشجو در یک روز در دو ساعت مختلف در دو آزمون شرکت نماید .  

فرآیند امتحانات

برگزاری جلسه توجیهی اساتید با موضوع امتحانات  – هفته ۱۲ آموزشی

دریافت لیست حذف ۱۶/۳ دانشجویان  از اساتید  – هفته ۱۳ آموزشی  

اعمال حذف دانشجویان در سامانه پس از صدور رای شورای آموزشی   – هفته ۱۳ آموزشی

دریافت سئوالات از اساتید – هفته ۱۴ آموزشی

باز شدن سامانه هم آوا برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون – هفته ۱۵ آموزشی

تکثیر و قرنطینه سئوالات – هفته ۱۵ آموزشی

آماده سازی سالن امتحانات – هفته ۱۵ آموزشی

برگزاری آزمون های عملی – هفته ۱۶ آموزشی

برگزاری آزمون ها – هفته ۱۶ و ۱۷ آموزشی

ارسال مستندات حذف پزشکی به شورای آموزشی – هفته – ۱۶ و ۱۷ آموزشی

ارسال تخلفات به کمیته انضباطی و ابلاغ رای کمیته به مدرسان  – هفته ۱۷ آموزشی

دریافت لیست نمرات از اساتید – هفته ۱۹ و ۲۰ آموزشی

سنجش و ارزیابی دانشجویان

کیفیت آموزشی یک دانشگاه در ارزشیابی استاندارد و با امنیت کامل می باشد . دایره امتحانات به عنوان آخرین حلقه زنجیره ارزشیابی مستمر و مبتنی بر سنجش توانایی های کسب شده توسط دانشجویان نقش مهمی را در یک دانشگاه ایفا می نماید .

دایره امتحانات  مسئول ارزشیابی ، حفظ و نگهداری سوابق آن می باشد .

فرآیند ارزیابی مستمر یا کارپوشه  
 
شامل بخش های زیر است :
  • ارزشیابی اولیه از دانش و توانایی های دانشجو در جلسه نخست می تواند روش مناسبی برای تعیین استراتژی تدریس و سطح بندی دانشجویان باشد . 
  • آزمون کوتاه یا کوییز کلاسی  هر جلسه از مفاهیم تدریس شده قبلی می تواند در سنجش کیفیت تدریس و میزان درک دانشجو از مطالب و اصلاح روش تدریس کمک نماید . 
  • تحقیق / پروژه کلاسی می تواند دید دانشجو را از آموزش تئوری مبتنی بر حقظیات به دید پژوهش محور تغییر دهد و توانایی های پنهان دانشجو را آشکار سازد . 
  • آزمون میانترم می تواند دانشجو را با نحوه ارزشیابی پایانی  مدرس آشنا کند . ضمنا این آزمون می تواند باعث کاهش استرس دانشجو و تلاش بیشتر وی در فرصت باقیمانده گردد. 
  • اطلاع رسانی ، برگزاری آزمون میانترم صرفا با مدرس می باشد . لیکن با عنایت به تاثیر برگزاری آزمون میانترم در ارزشیابی اساتید ، امور مدرسان می بایست در جریان برگزاری آزمون میانترم قرار بگیرد . 
  • آزمون پایانترم در این روش صرفا به منزله سنجش کلی دانشجو و مقایسه وی با سایر دانشجویان کلاس می باشد .
  •  
  •  

 

معاونت آموزشی مرکز بر اساس آخرین یافته های متخصصین آموزش های مهارتی به کلیه اساتید توصیه می نماید برای سنجش توانایی های دانشجویان در طول ترم از تمامی ابزار های فوق استفاده نمایند تا درک بهتر و واقعی تری از توانمندی های  دانشجو در کلاس داشته باشند . البته همکاری دانشجویان و همراهی ایشان در موفقیت این روش نقش به سزایی داشته و در صورت عدم تمایل دانشجو ، شانس قبولی در درس  محدود به آزمون پایانی شده و  فطعا شرایط روحی و جسمی دانشجو در روز آزمون تاثیر به سزایی در موفقیت وی خواهد داشت . که این موضوع عمدتا به ضرر دانشجو خواهد بود .

نکات مهم در برگزاری آزمون های پایانترم 

طراحی سئوالات آزمون

آزمون های پایانترم باید با رعایت ماده ۸ شیوه نامه برگزاری امتحانات (طراحی سئوال استاندارد  ) و در فرمت تعیین شده کاربرگ سئوالات پایانترم که از طریق دسترسی مدرس به پروفایل کاربری سامانه خدمات آموزشی هم آوا وجود دارد صورت می پذیرد.سئوالات آزمون باید به صورت تشریحی طراحی گردد.

استفاده از سئوالات تستی در آزمون پایانترم ممنوع است . مگر آنکه سئوالات در سه تیپ کاملا مختلف (A-B-C) طراحی گردد تا امکان تخلف به حداقل ممکن برسد . حداقل تعداد سئوال در آزمون های تستی برای رعایت حداقل ۴۵ دقیقه زمان مجاز  ۶۰ سئوال با زمان پاسخگویی هر سئوال حداقل ۴۵ ثانیه خواهد بود . 

زمان آزمون 

از انجاییکه در آزمون های پایانترم در هر نوبت  ۴ تا ۸ عنوان آزمون مختلف به صورت همزمان در یک سالن برگزار می شود ، جهت کنترل و نظارت بر برگزاری ازمون ها ،مدت زمان آزمون حداقل ۴۵ دقیقه و حداکثر ۹۰ دقیقه خواهد بود تا دانشجویان بتوانند در محیطی مناسب و با آرامش آزمون خود را بدهند . 

تجهیزات مجاز در آزمون 

آزمون می تواند به صورت جزوه بسته یا جزوه باز (مفهومی و کیس محور) طراحی شود . دانشجو متناسب با نوع آزمون می تواند از ماشین حساب غیر قابل برنامه ریزی و یا جداول استاندارد استفاده نماید ولی تمامی این موارد باید در هنگام طراحی سئوالات مشخصا در کاربرگ سئوالات مشخص و راسا توسط مدرس به اطلاع دانشجویان برسد تا در صورت لزوم تجهیزات مجاز را با خود به همراه بیاورند .

جابجایی و دست به دست کردن تجهیزات مجاز در جلسه آزمون اکیدا ممنوع است . 

به همراه داشتن گوشی تلفن همراه با هر کیفیت و منظور در جلسه امتحان ممنوع و تخلف محسوب میشود .