×

برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی یکی از مهمترین ارکان یک دانشگاه محسوب می شود ، این بخش همواره با سه محدودیت عمده روبروست .

  • محدودیت وقت دانشجویان

از آنجاییکه اکثر دانشجویان این مرکز شاغل هستند ، کلاس ها باید عمدتا در روز های پایانی هفته و ترجیحا در ساعات غیر اداری برنامه ریزی شود . دروس در این مرکز در روز های پنجشنبه از صبح تا شب  ، روز های چهارشنبه از ظهر تا شب و یکی از روز های هفته از بعد از ظهر تا شب ارائه می گردند.

  • محدودیت وقت اساتید

اساتید در دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد های مختلف آموزشی مشغول به تدریس هستند ، ضمن آنکه هر مدرس حداکثر مجاز به تدریس  ۱۶ واحد درسی در هفته هستند .  هر استاد با توجه به رشته تحصیلی و سوابق کاری مجاز به تدریس ۴ عنوان درس تخصصی است . 

  • محدودیت امکانات آموزشی و کلاس

با توجه به تعداد کلاس ها ، کارگاه های آموزشی و سایر  امکانات ، امکان ارائه همزمان بسیاری از دروس در یک روز و یک ساعت وجود ندارد . معمولا پیک محدودیت امکانات بین ساعت ۱۰ تا ۱۴ روز پنجشنبه می باشد .

 

فرآیند برنامه ریزی درسی 

ارائه لیست دروس پیشنهادی از خدمات آموزشی  (هفته ۶ آموزشی )

بررسی و طبقه بندی دروس قابل ارائه توسط معاونت آموزشی  

ابلاغ لیست دروس قابل ارائه در ترم بعد به برنامه ریزی درسی (هفته ۷ آموزشی )

تشکیل جلسه مدیران گروه های آموزشی 

تشکیل جلسه  شورای مشورتی دانشجویان 

ارائه  پیش نویس برنامه به معاونت آموزشی (هفته ۹ آموزشی )

کنترل و اصلاحات برنامه توسط خدمات آموزشی 

جمعبندی برنامه طرح در شورای آموزشی 

تصویب برنامه و ابلاغ به خدمات آموزشی جهت ثبت در سامانه (هفته ۱۰ آموزشی )

ثبت برنامه در سامانه هم آوا و باز کردن ظرفیت (هفته ۱۲ آموزشی )