×

استخدام در مرکز

فرآیند جذب و به کارگیری نیروی انسانی بخش اداری مرکز 

از سال ۱۳۹۱ بخش منابع انسانی مرکز به منظور تامین منابع انسانی لازم خود از فرآیندی استفاده نمود تا با انتخاب صحیح همکاران آینده ، هزینه های بخش پرسنلی را به حداقل برساند . این فرآیند شامل ۶ مرحله است که از شروع تا پایان آن حدود ۲ ماه زمان خواهد برد. 

نکات مهم :

۱-      مرکز در به کارگیری  یا عدم به کارگیری داوطلبان کاملا مختار بوده و ارسال مدارک و شرکت در آزمون هیچگونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند .

۲-      هر یک از داوطلبان در صورت قبولی در کلیه مراحل و قبل از انعقاد قرارداد ملزم به معرفی یک ضامن معتبر طبق شیوه نامه مربوطه   هستند .

۳-      کلیه سوابق تحصیلی داوطلبان از مراجع مربوطه استعلام شده وانعقاد قرارداد مشروط به دریافت پاسخ استعلام میباشد.

۴-      پذیرفته شدگان ملزم به ارائه گواهی عدم سوپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر ازمراجع تعیین شده هستند.

۵-      باتوجه به ماهیت کار مرکز آموزش ، امکان اخذ مرخصی درایام ثبت نام وانتخاب واحد و امتحانات پایانترم وجود ندارد . لذا داوطلبان دانشجو بدلیل اشتراک تقویم آموزشی پذیرفته نخواهند شد !

۶-      ایام کاری درهفته وساعت شروع وپایان آن از طرف مرکز اعلام میگردد  لیکن اولویت پذیرش با داوطلبانی است که انعطاف پذیری بیشتری برای ساعات کاری مرکز داشته باشند. 

۷- قبل از ورود به فرم الکترونیکی درخواست استخدام ،مدارک زیر را آماده نمایید تا در تکمیل فرم دچار مشکل نشوید .


مدارک لازم برای شروع ثبت نام :
۱- اسکن کارت ملی ۲- اسکن صفحات شناسنامه ۳- اسکن آخرین مدرک تحصیلی ۴-اسکن کارت معافیت یا پایان خدمت در صورت وجود ۵- اسکن عکس پرسنلی داوطلب ۶-فایل رزومه شخصی

کلیه مدارک باید در قالب فایل JPG با رزولوشن ۷۵ تا ۱۰۰ اسکن شده باشد .