×

ارتقاء و ترفیع منابع انسانی

فرآیند توسعه شغلی ، ارتقاء و ترفیع 

تعاریف 

ارتقای همکاران 

ارتقای کارمند به معنای صعود یک کارمند به درجات بالاتر است. این شامل افزایش حقوق، موقعیت، مسئولیت ها، موقعیت و مزایا است. این جنبه از شغل بیشترین انگیزه را برای کارمندان دارد(پاداش نهایی برای فداکاری و وفاداری یک کارمند نسبت به یک سازمان). در تئوری، ارتقاء مستلزم کار و تلاش بیشتر در یک شغل است. بر اساس سیاست‌های سازمانی، این تصمیمات مبتنی بر ارتقاء در جنبه های مختلف اتخاذ می شود. اینها می‌تواند طول خدمت، تجربه، سابقه کار، عملکرد و غیره باشد.

انواع ارتقا شغلی در مرکز 
  • ارتقا افقی :

ارتقا افقی کارمند حالتی است که وظایف کارمند ثابت می‌ماند. معمولاً افزایش دستمزد یا افزایش مزایا وجود دارد، اما مسئولیت‌های اضافی تعیین نمی‌شود. عنوان شغل ممکن است برای نشان دادن ارتقا تغییر کند. این ترفیع به دلیل افزایش مهارتها و شایستگی ها در همان حوزه شغلی تخصیص می یابد . به عنوان مثال : کمک کارشناس آموزش  به کارشناس آموزش و کارشناس آموزش به کارشناس ارشد آموزش ترفیع می یابند. سنجش اینکه چه زمانی ترفیع قابل اجراست نظر مدیر مستقیم پرسنل و سنجش کارایی مستمر وی در طول یک بازه زمانی است . در بدترین شرایط ترفیع بر اساس چدول زیر و متناسب با مقدار سابقه فرد در این  مرکز اتفاق می افتد . سوابق قبلی فرد در محل کار قبلی / مدرک تحصیلی بالا تر از مدرک پایه / گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با مشورت مرکز می تواند این ترفیع را تسریع کند . 

  • ارتقا عمودی :

ترفیع عمودی با تغییر در وظایف اتفاق می‌افتد. کارمندانی که مهارتی را به دست می‌آورند یا بهبود می‌بخشند، اغلب با این نوع ترفیع پاداش می‌گیرند. عنوان شغلی و دستمزد افزایش می‌یابد، مانند ترفیع افقی، اما مسئولیت‌ها نیز افزایش می‌یابد. یک ترفیع عمودی متداول، انتقال یکی از کارکنان به تیم مدیریت است. افزایش شایستگی  ها و توانایی های فرد در سطوح بالا تر شغلی مانند تصمیم گیری ، تصمیم سازی ، مدیریت تیم یا گروه کاری و… منجر به ارتقاء عمودی می شود . ارتقاء عمودی بر اساس نظر مدیر مستقیم و دستیابی به شایستگی های شغل جدید در سطح جدید است . میزان افزایش حقوق و مزایای فرد در این حالت بسیار بیشتر از ارتقاء افقی است . 

سئوالات پر تکرار  در مورد حقوق 

۱- از چه زمانی مشمول ارتقاء می شویم ؟  

بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد سال دوم در مرکز مشمول ارتقاء خواهید شد . مشروط بر آنکه شرایط آنرا داشته باشید  نمره ارزشیابی مستمر شما در بازه تعیین شده باشد . 

۲- چه موقع حقوق من افزایش خواهد یافت ؟ 

در سه بازه زمانی حقوق همکاران افزایش می یابد 

الف- ابتدای سال همزمان با افزایش پایه حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی 

ب- پس از اولین ارتقاء افقی (ترفیع ) بر اساس جدول فوق 

ج- در صورت ارتقاء عمودی 

۳- حقوق و مزایای من در بدو ورود بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می گردد؟ 

برای داوطلبان با مدرک کارشناسی یا سطح ۵ مهارت ، پایه حقوق مصوب وزارت کار در نظر گرفته می شود . 

۴-آیا اگر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا کار خود را شروع کنم مبلغ دریافتی بیشتری خواهم داشت ؟ 

ملاک تعیین حقوق و مزایای شغل ، حداقل مدرک مورد نیاز برای شغل است . به این معنا که برای شغلی که مدرک پایه آن گارشناسی است ، به داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد و یا بالا تر مبلغ بیشتری پرداخت نمی شود . 

توجه : مدرک تحصیلی بالاتر می تواند به شما کمک کند مراحل ترفیع و ارتقاء را سریعتر طی کنید و به این واسطه زودتر حقوق و شما افزایش یابد . مشروط بر آنکه مدرک تحصیلی شما مرتبط باشد. 

۵- آیا هیچ روشی برای افزایش حقوق من تا قبل از ارتقاء وجود ندارد ؟ 

چرا ، مرکز برای انگیزش همکاران طرح هایی برای تخصیص پاداش فروش دوره های تخصصی آزاد ، جذب دانشجو و … قرار داده که پورسانت آن به نسبت پایه حقوق متعلقه چشمگیر و بعضا تا دو یا سه برابر آن می باشد . 

سئوالات پر نکرار در مورد مزایای شغلی 

۱- از چه زمانی مشمول بیمه می شوم ؟ 

بلافاصله پس از انعقاد قرار داد سه ماهه نخست. 

۲- بغیر از حقوق ماهانه چه مزایای  دیگری به من پرداخت می شود ؟ 

کلیه مزایای قانونی وزارت کار و رفاه اجتماعی شامل همکاران ما می شود . 

از جمله 

عیدی ، پاداش ، بن مسکن ، خواربار  و سنوات متناسب با مدت کارکرد و پس از کسر کسورات قانونی . 

۳- من در محل کار دیگری بیمه تامین اجتماعی هستم آیا لازم است در این مرکز نیز بیمه شوم ؟ 

بله ، شما دقیقا معادل مدت زمان کارکرد در این دانشگاه بیمه خواهید شد.