×

مبانی طراحی سازه آسانسور

مدیر
9.000.000 ریال
  • 0 دانشجو
  • 0 درس ها
  • 0 آزمون ها
  • 16 ساعت مدت زمان یادگیری
0 دانشجو

مبانی طراحی سازه آسانسور

برنامه درسی خالی است

0.00 میانگین از 0 امتیازات

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
9.000.000 ریال