×

تعمیرات مقدماتی کولر های گازی

مدیر
یادگیری
18.000.000 ریال
  • 22 دانشجو
  • 0 درس ها
  • 0 آزمون ها
  • 16 ساعت مدت زمان یادگیری
22 دانشجو

تعمیرات مقدماتی کولر های گازی اسپلیت

0.00 میانگین از 0 امتیازات

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
18.000.000 ریال