×

کارشناسی

مهندسی فناوری آسانسور و پله برقی
گروه: صنعت
ترکیب کلی دروس رشته : مکانیک ، برق ، عمران ، صنایع 
ضریب اشتغال: عالی 
ادامه تحصیل در مرکز : کارشناسی ارشد -مشروط به پذیرش
طول دوره:۷۰ واحد -۲.۵ سال 
مهارت های رشته: طراحی و نظارت بر اجرای انواع آسانسور و پله برقی در پست مدیر فنی طراحی محاسبه و استاندارد ، مدیر فنی نظارت و اجرا ، بازرسی آسانسور 
مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست(HSE)
گروه: صنعت
ترکیب کلی دروس رشته : ایمنی و حفاظت کار 
ضریب اشتغال:عالی 
ادامه تحصیل در مرکز :
طول دوره:۶۷ واحد -۲.۵ سال 
مهارت های رشته: طراحی سیستم های ایمنی و حفاظت فردی ، بازرسی کارگاه های ساختمانی و صنایع ، مدیریت ایمنی در پست های بازرس ، طراح ، ناظر ایمنی . 
مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی
گروه: صنعت
ضریب اشتغال: عالی 
ادامه تحصیل مرکز :
طول دوره:۷۱ واحد -۲.۵ سال 
مهارت های رشته: طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمان های مختلف در پست مهندس ناظر ، مهندس طراح تاسیسات