×

هیات امنای مرکز

هیات امناء و سیاست های کلان مرکز 

مرکز علمی کاربردی آسانسور سازی دماوند از مراکز با ساختار هیات امنایی است . هیات امنای این مرکز شامل اعضای زیر می باشد .

  • رئیس هیات امنا : آقای سید مهدی میرعبداله یانی
  • نماینده رئیس دانشگاه : آقای دکتر اصغر کشتکار
  • ناظر دانشگاه در هیات امنا : آقای دکتر روزبه میرعبداله یانی
  • نماینده صنعت در مرکز : آقای مهندس فرید حریری
  • نماینده صنعت در مرکز : آقای دکتر احمد اصل حداد
  • رئیس مرکز : آقای محمد ابراهیم طیبی عراقی
 
مدیریت  مرکز 

مدیریت مرکز همواره با تکیه بر همکاران دلسوز و علاقمند  در بخش اداری و آموزش و بهره گیری از مدرسان با تجربه و همراهی دانشجویان فهیم خود این مرکز را اداره نموده و کیفیت در آموزش را در هر شرایطی سرلوحه کار خود قرار داده است .و همواره به  دور از هرگونه جهت گیری صنفی خاص خود را خدمتگذار صنعتگران واقعی صنعت آسانسور و پله برقی ایران می داند  در این مدت اجرای برنامه های راهبردی و امور در چارچوب سیاست های کلان هیات امنای مرکز با مدیران زیر بوده است .

۱- دکتر روزبه میرعبداله یانی (۱۳۸۶-۱۳۸۹)

۲- دکتر احمد اصل حداد (۱۳۸۹-۱۳۹۰)

۳- دکتر روزبه میرعبداله یانی (۱۳۹۰ – ۱۳۹۶)

۴- مهندس فرید حریری (۱۳۹۶-۱۳۹۹)

۵- دکتر محمد ابراهیم طیبی عراقی (۱۳۹۹- ناکنون )