×

معاونت آموزشی

آشنایی با ماموریت های  معاونت آموزش و پژوهش 

در راستای تحقق اهداف کلان دانشگاه، مهم ترین وظیفه حوزه معاونت آموزشی عبارتند از :

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرا آن.
 • تدوین آئین نامه ­ها و دستورالعمل­ ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش ­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.
 • برنامه ­ریزی، تنظیم فعالیت­ ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت­ ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجراغی کلیه سیاست­­ ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و برنامه‌ریزی تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین­ نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره­ های علمی-کاربردی.
 • برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی­ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و قعالیت‌های آموزشی واحدهای استانی، مراکز آموزشی تابعه و موسسات تحت نظارت با همکاری واحدهای ذی­ربط و ارایه گزارش لازم به ریاست دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی-آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 • برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمین و آیین‌نامه نظام ملی مهارت و فناوری.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.
 • بررسی شرایط و امکانات دستگاه ­ها و موسسات دولتی و غیردولتی متقاضی ایجاد موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و یا متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی علمی-کاربردی و پیشنهاد به مراجع ذی­ربط جهت تصویب و اخذ مجوز قانونی لازم.
 • بررسی و تأیید اساسنامه موسسات وابسته به دانشگاه و ارسال به وزارت خانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد جهت تصویب نهایی.
 • همکاری در تعیین شرایط علمی داوطلبان ورود به دانشگاه برای ارائه به شورای دانشگاه جهت مسیر مراحل قانونی تصویب.
 • همکاری با معاونت نظارت و سنجش در برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های مطالعه و نیاز سنجی آموزشی به منظور فراهم سازی امکان گسترش دوره‌های علمی-کاربردی بویژه تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازهای جامعه.
 • همکاری در تهیه طرح‌های توسعه مراکز آموزش‌های علمی کاربردی با واحدهای ذیربط.
 • تهیه و تنظیم ضوابط و استانداردهای آموزشی و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی.
 • بازنگری و اصلاح برنامه‌های درسی.
 • همکاری با گروه‌ها، بخش‌ها و کمیته‌های برنامه‌ریزی آموزش‌های علمی کاربردی.
 • تهیه طرح‌های جذب، ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیأت علمی و مدرسین علمی کاربردی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • تهیه طرح‌های شناسایی خبرگان بدون مدرک و برنامه‌ریزی جهت استفاده از دانش و تجارب آن ها.
 • همکاری با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع درخصوص انعقاد قرارداد به موسسات و مراکز آموزش مجری دوره‌های علمی-کاربردی به منظور فراهم شدن زمینه‌های تحصیل درآمدهای دانشگاه.
 • همکاری در امر برنامه‌ریزی سیمنارها و کنفرانس‌های علمی با واحدهای ذی­ربط.
 • تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی دانشگاه با همکاری کلیه واحدهای استانی، مراکز آموزشی تابعه و موسسات تحت نظارت و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آن ها.
 • تهیه و ارائه گزارش‌های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره معین به تفکیک موضوع، رشته و نظائر آن جهت ارائه به مراجع ذی­ربط.
 • زمینه سازی برای گسترش، تنوع بخشی و کیفیت بخشی و نیاز سنجی اجرای آموزش‌های مهارتی و تخصصی مورد نیاز فعلی و آتی و بسیح ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی و موسسات غیردولتی در گسترش آموزش‌های عالی آزاد و خاص.
 • هماهنگی و راهبری پویا و هدفمند آموزش‌های عالی آزاد (کوتاه مدت، تک پودمان، مهندسی حرفه‌ای) با همکاری و مشارکت دست اندکاران و صاحب نظران و اساتید و عوامل اجرایی غیردولتی و دولتی مربوط در چارچوب و مقررات و قوانین جاری و ساری دولت.
 • استفاده از متخصصان و صاحبان صنایع در تهیه پروژه‌های سنجش و ارزشیابی مهارت.
 • اهتمام در ایجاد و تکمیل و توسعه مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای متمرکز کشوری با استانداردهای قابل قبول.
 • ساماندهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی.

 

اهداف عملیاتی معاونت مطابق برنامه راهبردی دانشگاه (در افق۱۴۰۴)

 • تربیت دانش‌آموختگانی مومن، متعهد و برخوردار از شایستگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای همراه با تجارب متراکم مهارتی
 • سازگار کردن مزیت‌ها و کارکردهای دانشگاه مبتنی بر نیازهای برنامه‌های توسعه کشور
 • تصویرپردازی از دانشگاه به‌عنوان نیروی محرکه و اصلی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
 • ایجاد تعامل اثربخش با دیگر دانشگاه‌ها و زیرنظام‌های آموزش عالی
 • ایجاد سامانه رصد و ارزیابی نیازهای روز کشور و بازار کار برای انطباق برنامه‌های دانشگاه با نیازها
 • ارتقاء دانش حرفه‌ای و عملیاتی مدرسان
 • استانداردسازی فرآیندهای ارائه آموزش و برنامه‌های درسی دانشگاه
 • انطباق برنامه‌های درسی و آموزشی دانشگاه با نیازهای بخش‌های اقتصادی، خدماتی، کشاورزی و فرهنگ و هنر