×

صدور مدرک – گواهینامه موقت

فرآیند صدور گواهینامه موقت 

برای صدور مدرک ” کواهینامه موقت پایان تحصیلات ”  فرآیند زیر را طی نمایید : 

الف- کنترل دروس پاس شده رشته 

۱- دریافت برنامه درسی رشته – گرایش خود از سایت مرکز  بخش  پذیرش دانشجوی جدید – رشته های تحصیلی 

۲- وارد پروفایل کاربری خود در سامانه جامع آموزشی هم آوا شوید 

۳- مشاهده ، به روز رسانی نیم رخ تحصیلی 

۴- مطابقت دروس پاس شده با لیست دروس ترم های اول تا چهارم برنامه درسی 

۵- اطمینان از گذراندن تمامی دروس مصوب رشته 

ب- تکمیل کسری مدارک پرونده دانشجویی 

۱- بررسی کسری مدارک پرونده خود از جداول زیر بر اساس نیم سال ورودی 

۲-تکمیل و تحویل مدارک به بخش خدمات آموزشی مرکز

ج- ثبت درخواست تسویه حساب آموزشی و فراغت از تحصیل 

۱-دریافت کاربرگ ۲۲۴-تسویه حساب و تکمیل آن 

۲-ثبت درخواست تسویه حساب و فراغت از تحصیلی در سامانه شورای آموزشی 

۳- انتظار برای صدور رای شورای آموزشی ک (می توانید مصوبات شورای آموزشی از اینجا دنبال نمایید)

د- تسویه حساب با ارکان مرکز 

۱- دریافت کاربرگ ۲۲۵  و ۲۲۶ و دریافت  امضا از مراجع مندرج در فرم 

۲-تحویل فرم تکمیل شده  به خدمات آموزشی

ه- ثبت درخواست فراغت در سامانه هم آوا 

۱- مراجعه به بخش درخواست فراغت از تحصیل در پروفایل دانشجو – سامانه هم آوا 

۲- ثبت درخواست 

۳- پرداخت کلیه هزینه های نمایش داده شده  ( بدهی به مرکز + حق نظارت … ) 

نکته : از زمان ثبت درخواست  به مدت ۳۰ روز کاری زمان خواهد برد تا گواهینامه موقت شما صادر و پس از مهر و امضا در واحد استانی آماده تحویل گردد.

ز- دریافت گواهینامه موقت (روز های سه شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶)

۱- مراجعه برای دریافت گواهینامه موقت و اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی از مرکز  پس از مشاهده وضعیت درخواست خود در سایت  ” آماده تحویل ” در زمان تعیین شده به فارغ التحصیلان مرکز مراجعه نمایید. 

نکته ۲: در هنگام مراجعه و دریافت گواهینامه فقط شخص دانشجو به همراه کارت ملی مراجعه نماید .

ح- دریافت دانشنامه از سازمان مرکزی 

برای دریافت دانشنامه پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهینامه موقت می توانید با مراجعه به واحد استانی تهران شرق و تحویل اصل گواهینامه موقت خود اصل دانشنامه را دریافت نمایید .  

لیست کسری مدارک پرونده دانشجویی بر اساس نیمسال ورود

راهنمای تکمیل مدارک 

۱- بر اساس نیمسال ورودی و رشته / مقطع تحصیلی نام خود را پیدا کنید . 

 

۲- اگر مربع مدارک به رنگ سبز باشد یعنی لازم نیست اقدامی انجام دهید ولی اگر مربع خالی باشد به معنای کسری مدرک در پرونده شما است . 

۳- پس از مشاهده کسری مدارک پرونده خود هر چه سریعتر با در دست داشتمن اصل مدارک کسری به خدمات آموزشی مرکز مراجعه نمایید . 

تذکر ۱ : وجود کسری در گپرونده به معنای توقف خدمات رسانی به دانشجو است . مسئولیت هرگونه مشکل در این رابطه با دانشجو / داوطلب می باشد . 

تذکر ۲: گواهی موقت فقط برای یک نیمسال دارای اعتبار است . لذا پذیرفته شدگانی که اصل مدرک تحصیلی خود را تحویل ندهند از شرکت در جلسات امتحانات پایان ترم منع خواهند شد . 

تذگر ۳: اگر  مدارک شما مفقود / به سرقت رفته / از بین رفته  حتما در اولین فرصت به مرکز مراجعه و مضوع را اطلاع دهید تا مراحل اداری آن آغاز شود . توجه داشته باشید در زمان اعلام نتایج و ثبت نام امکان ثبت نام بدون مدارک مقدور نمی باشد و کلیه هزینه های پرداختی غیر قابل عودت خواهد بود . 

تذکر ۴: دانش آموخته گان این دانشگاه که قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را دارند باید در نظر داشته باشند قبل از شروع مقطع جدید باید مراحل فراغت از تحصیل در مقطع قبلی را انجام و گواهی موقت / تاییدیه معدل مقطع قبلی را به  عنوان مدرک تحصیلی برای پذیرش مقطع بعدی در دست داشته باشند . پی گیری این موضوع بر عده داوطلب ادامه تحصیل است . 

لیست کسری مدارک داوطلبان ورود به دانشگاه – مهر ۱۴۰۲-(۴۰۲۱)

موارد سبز رنگ = مدرک موجود است 

سایر موارد = کسری مدرک 

اصل دانشنامه / دیپلم / کاردانی + اصل شناسنامه + اصل کارت ملی + اصل کارت پایان خدمت  خود را به همراه داشته باشید 

برای دریافت تاییدیه تحصیلی باید از منوی میز خدمت الکترونیکی  داوطلبان پذیرش وارد بخش درخواست تاییدیه تحصیلی شوید و نام مرکز را به عنوان دانشگاه درخواست کننده وارد کنید . شماره رهگیری را پرینت و به همراه خود به مرکز بیاورید . 

اگر برای دریافت تاییدیه تحصیلی از سایت دچار مشکل شدید می توانید با اصل مدرک تحصیلی و کارت ملی خود  به کافی نت مراجعه نمایید .