×

سامانه های دانشجویان

سامانه جامع آموزشی – هم آوا 
 صندوق رفاه دانشجویان
سامانه همایش های مجازی دانشگاه

خدمات قابل ارائه این سامانه 

۱- انتخاب واحد

۲- دریافت برنامه کلاس ها 

۳- پرداخت شهریه دانشگاه 

۴- دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

۵- مشاهده کارنامه 

۶- ثبت درخواست تجدید نظر نمرات 

۷- ثبت درخواست میهمان

۸- ثبت درخواست فراغت از تحصیل

خدمات قابل ارائه در این سامانه 

۱- درخواست وام دانشجویی 

۲- بررسی وضعیت وام 

۳- پرداخت اقساط وام 

خدمات قابل ارائه این سامانه به دانشجویان

۱- شرکت در جلسات توجیهی  آموزش

۲-شرکت در همایش های علمی و فرهنگی

نام کاربری: کد ملی 

کلمه عبور : کد ملی + شماره شناسنامه

نام کاربری: کد ملی

کلمه عبور : ارسال به تلفن همراه  شخصی

نام کاربری : شماره دانشجویی 

کلمه عبور : شماره دانشجویی

سامانه درخواست رسیدگی ویژه 

خدمات قابل ارائه این سامانه  به دانشجویان: 

دریافت کلیه درخواست های دانشجویان جهت رسیدگی ویژه توسط کارشناسان مرکز در حوزه های : 

۱- امور مالی و شهریه 

۲- خدمات آموزشی 

۳- برنامه ریزی درسی و امور مدرسان 

۴- امتحانات 

۵- دانشجویی فرهنگی 

۶- آموزش های آزاد 

شما می توانید درخواست های خود را بدون مراجعه حضوری به مرکز ارسال و پاسخ خود را ظرف مدت یک هفته از طریق ایمیل خود دریافت نمایید . 

این سامانه جایگزین پی گیری موارد فوری نیست لذا درصورتیکه درخواست فوری دارید باید ضمن ثبت درخواست خود در این سامانه  فورا به مرکز مراجعه نمایید!!!