×

سامانه فارغ التحصیلان

سامانه سجاد-وزارت علوم 
صندوق رفاه دانشجویان

ریز نمرات تایید شده 

خدمات قابل ارائه به دانش آموخته گان 

۱-  تاییدیه تحصیلی دانشنامه های صادره توسط دانشگاه های کشور 

۲- تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی

  • طبق بخشنامه ۱۷۶۳۹۵ /۴ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ صدور تاییدیه تحصیلی مدرک دانش آموخته گان دانشگاه های کشور صرفا از طریق پرتال وزارت عتف (علوم تحقیقات و فناوری ) قابل انجام است .
  • دانش آموخته گان محترم میبایست در این سامانه ثبت نام و کد صحت ۲۰ رقمی مدرک خود را دریافت نمایند. 

خدمات قابل ارائه به دانش آموخته گان 

۱- اطلاع از وضعیت اقساط وام دانشجویی

۲- پرداخت اقساط وام دانشجویی 

۳- درخواست آزاد سازی مدرک 

خدمات قابل ارائه به دانش آموخته گان 

۱- صدور ریز نمرات تایید شده جهت ارائه با دانشگاه ها / سازمان ها / ادارات 

این درخواست از زمان ثبت ۳۰ روز کاری زمان لازم دارد

(۷ روز مرکز + ۲۳ روز واحد استانی)

برای درخواست ، لازم است : 

۱- نامه رسمی از مرجع درخواست کننده 

۲- تصویر فیش پرداختی هزینه  خدمات 

صدور ریز نمرات تایید شده : ۲۰۰ هزار تومان

ارسال با پست پیشتاز به مرجع درخواست کننده : ۵۰ هزار تومان

شماره کارت خدمات آموزشی :

۵۸۹۴-۶۳۷۰-۰۰۲۰-۱۲۸۲  نزد بانک رفاه کارگران – به نام دانشگاه علمی کاربردی دماوند

یا دستگاه کارتخوان مستقر در امور مالی مرکز