×

سامانه فارغ التحصیلان

سامانه سجاد-وزارت علوم 
صندوق رفاه دانشجویان

خدمات قابل ارائه به دانش آموخته گان 

۱-  تاییدیه تحصیلی دانشنامه های صادره توسط دانشگاه های کشور 

۲- تایید مدارک تحصیلی دانشگاهی داخل کشور جهت ترجمه رسمی

  • طبق بخشنامه ۱۷۶۳۹۵ /۴ مورخ ۹/۲/۱۴۰۲ صدور تاییدیه تحصیلی مدرک دانش آموخته گان دانشگاه های کشور صرفا از طریق پرتال وزارت عتف (علوم تحقیقات و فناوری ) قابل انجام است .
  • دانش آموخته گان محترم میبایست در این سامانه ثبت نام و کد صحت ۲۰ رقمی مدرک خود را دریافت نمایند. 

خدمات قابل ارائه به دانش آموخته گان 

۱- اطلاع از وضعیت اقساط وام دانشجویی

۲- پرداخت اقساط وام دانشجویی 

۳- درخواست آزاد سازی مدرک