×

انتخاب واحد / حذف و اضافه

خلاصه فوانین آموزشی به زبان ساده

چگونه انتخاب واحد کنیم 

طول مدت تحصیلی دانشجو 

به طور معمول در تمامی رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی ۵ ترم پیش بینی شده است 

پذیرش مهر  

سال اول  :  ترم اول – ترم دوم – نیمسال تابستانی اول  

سال دوم : ترم سوم – ترم چهارم – نیم سال تابستانی دوم  

سال سوم : ترم پنجم 

پذیرش بهمن 

سال اول : ترم اول – نیم سال تابستانی 

سال دوم : ترم دوم – ترم سوم – نیم سال تابستانی دوم 

سال سوم : ترم چهارم – ترم پنجم 

تعداد واحد های ارائه شده در هر ترم 

واحد های ارائه شده در هر ترم به طور میانگین ۱۴ تا ۱۸ واحد درسی است. برای اطلاع از واحد های قابل ارائه در هر ترم به سر فصل مصوب درسی مراجعه کنید .

نوع واحد های درسی 

هر واحد درس نئوری = یک ساعت کلاس در هفته 

هر واحد درس عملی کارگاهی = سه ساعت کلاس در هفته 

هر واحد درس عملی آزمایشگاهی = دو ساعت کلاس در هفته

مثال : دانشجویی  ۱۴ واحد درسی شامل ۱۰ واحد درس نظری و ۲ واحد درس کارگاهی و ۲ واحد درس آزمایشگاهی اخذ نموده است . این دانشجو چند ساعت در هفته باید سر کلاس حاضر شود. 

۱۰ واحد نظری = ۱۰ ساعت 

۲ واحد کارگاهی = ۶ ساعت 

۲ واحد آزمایشگاهی = ۴ ساعت 

بنابر این دانشجو باید ۲۰ ساعت در هفته سرکلاس حاظر باشد و این معناست که دانشجو موظف است ۲ روز کامل از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر سر کلاس باشد . 

روز های کلاس ها 

به طور معمول دروس اصلی و تخصصی در روز های پنجشنبه از آخر وقت به صبح و سپس روز های چهارشنبه از آخر وقت به صبح برنامه ریزی می گردد.  دروس مهارتهای مشترک و عمومی و جبرانی در روز های یکشنبه از آخر وقت به صبح برنامه ریزی می شود . 

مشروطی 

در صورتیکه معدل ترم دانشجو کمتر از ۱۲ تمام شود ، ادامه تحصیل مشروط   خواهد بود یعنی : 

۱- در ترم بعد فقط مجاز به اخذ ۱۴ واحد درسی است  و تبعا درس وی بشتر طول می کشد . 

۲- اگر برای بار دوم دانشجو مشروط شود در هر مرحله از تحصیل که باشد اخراج خواهد شد . 

حداکثر و حداقل تعداد واحد های قابل اخذ 

جداقل تعداد واحد قابل اخذ در ترم عادی ۱۲ واحد درسی است . 

حداکثر تعداد واحد قابل اخذ در ترم عادی ۲۰ واحد درسی است (مشروط به ارائه )

میهمانی 

دانشجو می تواند در هر مقطع تحصیلی یک ترم کامل در واحد دیگری میهمان شود . موافقت با میهمان منوط به موافقت شورای آموزشی مبداء و مقصد است . 

۱- کل دروس بسته پیشنهادی ترم را  بدون کم و کاست اخذ کنید .

عدم انتخاب دروس مطمئنا شما را در ادامه تحصیل با مشکل مواجه خواهد کرد. زیرا : 

 • دروس هر ترم  گروه به گروه  و متناسب با تعداد دانشجویان آن ورودی ارئه می شود 
 • درسی که در این ترم ارائه شده است معمولا در ترم بعد ارائه نخواهد شد . 
 • اگر به هر دلیل از گروه خود جدا شوید باید با دانشجویان ورودی بعد از خود ادامه تحصیل دهید . 

۲- دروس افتاده خود را حتما اخذ کنید و انتخاب این دروس را به ترم های بعد موکول نکنید چون : 

 • این دروس پیش نیاز دروس بعدی هستند و اگر این دروس را نگزرانید ممکن است در ادامه نتوانید دروس بعدی را اخذ کنید . 
 • ارائه این دروس منوط به کسب حد نصاب حداقل ۱۵ دانشجو است لذا ممکن است تا زمان فارغ التحصیلی دوباره این فرصت فراهم نشود و فراعت از تحصیلی شما به مشکل بر خورد . 

۳- انتخاب واحد خود را در مهلت تعیین شده انجام دهید . چون : 

 • اگر سامانه دارای مشکلی باشد برای تمام دانشجویان این مشکل پیش خواهد آمد لیکن اگر شما به تنایی نمی توانید انتخاب واحد کنید پس مشکل از شماست و باید برای حل آن اقدام کنید. . رها کردن مشکل باعث تشدید آن می شود . پیشنهاد می شود با سایر دوستان هم گروهی خود در تماس باشید . علی الخصوص نماینده گروه خود که با کانال مستقیم به مسئولین دانشگاه مرتبط هستند و می توانند . اگر نتیجه نگرفتید سریعا به مرکز مراجعه کنید و پی گیر مشکل خود شوید. در زمان انتخاب واحد بدلیل افزایش  تماس ها ممکن است همکاران ما نتوانند به صورت تلفنی به شما خدمت رسانی نمایند . 
 • حذف و اضافه فقط مربوط به اانشجویانی است که دارای انتخاب واحد قطعی باشند . 
 • مدت انتخاب واحد مطابق بخشنامه است و تمدید یا تغییر آن از اختیار مراکز خارج است . لذا در بازه انتخاب واحد برنامه ریزی نمایید .

۴- انتخاب واحد خود را قطعی کنید 

انتخاب واحد وقتی قطعی می شود که ظرف حداکثر ۲ ساعت پس از انتخاب درس شهریه آنرا به طور کامل بپردازید . در غیر اینصورت درس حذف شده و بدهی آن همچنان بر عهده شما خواهد ماند . 

۵- در بازه حذف و اضافه فقط مجاز به حذف یک عنوان درس و اضافه کردن عناوین دیگر هستید . 

۶- دروس معرفی به استاد و تکدرس برای دانشجویان خاص 

دو گروه از دانشجویان مشمول این نوع دروس می باشند ،  اول دانشجویان ممتاز که قصد دارند دروس خود را در سریعترین حالت به اتمام برسانند . و دوم دانشجویانی که دروس افتاده و مشکلات دیکر باعث شده دروس ترم آخر خود را  نتوانند در ترم آخر اخذ کنند .

این دروس در چارت معمول درسی ارائه نمی گردد. دانشجویان ترم آخر که برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن حداکثر دو درس افتاده نظری باشند می بایست درخواست معرفی به استاد خود را به اداره آموزش تحویل نمایند تا پس  از حذف و اضافه این دروس برای ایشان تعریف  و ارائه گردد. در صورتیکه امکان ارائه دروس بدلایل زیر مقدور نباشد: 

 •  یا دروس باقیمانده  افتاده نباشد و یا
 • دروس نظری نباشند
 • یا تعداد دروس باقیمانده بیش از دو درس باشد و این دروس در حالت عادی به حد نصاب نرسند ،
 • دانشجو می بایست دروس را به صورت تکدرس اخذ و شهریه کامل کلاس را طبق تعرفه پرداخت نماید ویا این دروس را در مراکز دیگر به صورت مهمان اخذ نماید . 

مهلت ارائه درخواست معرفی به استاد و یا تکدرس قبل از شروع انتخاب واحد است تا فرصت کافی برای تخصیص مدرس فراهم آید.