×

ارزیابان صلاحیت حرفه ای

ارزیاب صلاحیت حرفه ای 

ارزیابان صلاحیت حرفه ای پس از احزار شرایط و صلاحیت ها توسط کمیته نظارت و سنجش و اداره کل صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی در دوره های آموزشی لازم شرکت و پس از موفقیت در دوره کارورزی به ارزیاب رسمی دانشگاه در بانک ارزیابان وارد و در طی مراحل آزمون های صلاحیت حرفه ای از این ارزیابان استفاده می گردد. شرایط احراز صلاحیت برای داوطلبان ارزیابی بشرح ذیل است  

۱-توانمندی‌ و ویژگی های عمومی 

 • دقت و تمرکز بالا
 • مدیریت بر زمان
 • توان کار گروهی
 • مشاهده‌گر دقیق
 • توان شنود مؤثر
 • توجه کامل به جزئیات
 • تحلیل‌گر (علاقه به درک و فهم روابط علت و معلول در تعاملات رفتاری)
 • منظم و سازمان‌یافته
 • توان گروه سازی و مدیریت افراد
 • مهارت‌های نوشتاری خوب
 • انعطاف‌پذیر (پذیرش راه‌های جدید انجام کارها)
 • مهارت‌های ارتباط و قدرت بیان و استدلال قوی
 • قضاوت عینی (عاری از پیش‌داوری)
 • حفظ سطح انرژی و شوق در یک روز سخت‌کاری
 • تعهد به اخلاقیات، بی‌طرفی و معیارهای کاری بالا
 • درک صحیح از مفاهیم مدل و نحوه امتیازدهی
 • توانایی شناخت سازمان و بررسی جامع و کلان عملکرد آن
 • داشتن توانایی تجزیه و تحلیل و ارائه بازخوردهای واضح ، صحیح دقیق و مفید

۲- شرایط  اختصاصی 

 1. حداقل سابقه مستند  در صنعت آسانسور بشرح زیر
 • ۱۰ سال برای ارزیابان با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر برای ارزیابی سطوح مهارتی ( ۳-۴-۵ -۶-۷)
 • ۱۵ سال برای ارزیابان با مدرک تحصیلی کاردانی ( خبرگان ) برای ارزیابی سطوح مهارتی ۳-۴ و ۵ 
 • ۲۰ سال برای ارزیابان با مدرک تحصیلی دیپلم (خبرگان) برای ارزیابی سطوح مهارتی ۳ و ۴ 

اولویت در پذیرش و امتیازات خاص برای دارندگان شرایط زیر : 

دارا بودن مدارک و مستندات مرتبط با موارد زیر ضمن ایجاد اولویت برای پذیرش ، از میزان سابقه کار لازم تا سقف  ۲۰% خواهد کاست مشروط بر آنکه داوطلب پس از اعمال این امتیاز  دارای حداقل ۸۰% سابقه کار مستند و مرتبط باشد  . 

 • کارت مدیر فنی و تکنیسین فنی
 • دارندگان سوابق اجرای پروژه های خاص و ملی
 • دارندگان سوابق گواهی آموزشی تخصصی از شرکت ها / دانشگاه ها و موسسات تخصصی خارج و داخل ایران
 • مدرسان ،اعضای هیات علمی
 • کارشناسان مسئول سازمان ها و نهاد های حاکمیتی مرتبط با صنعت (وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان ملی استاندارد و …)
 • اعضای وابسته اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی. 
 • فرصت کافی برای حضور در آزمون های صلاحیت حرفه ای  (حداقل دو روز کامل در هر ماه)
 • گذراندن دوره آموزشی تربیت ارزیابان دانشگاه (کارگاه / کارورزی)
 • حسن شهرت در صنعت  

 

توجه : در صورتیکه دارنده گواهینامه ارزیابی صلاحیت حرفه ای در طول یک سال اقدام به ارزیابی ننماید می بایست مجددا در دوره باز آموزشی شرکت نماید تا گواهی وی مجددا تمدید گردد.