صفحه اصلی
بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه علمی کاربردی دماوند
25 آذر 1392 - 01:17
بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از غرفه دانشگاه علمی کاربردی دماوندبار دیگر دانشجویان پژوهشگر دانشگاه مایه سر افرازی دانشگاه جامع علمی کاربردی شدند.