صفحه اصلی arrow رشته های تحصیلی arrow کاردانی حسابداری -مالی
کاردان حرفه ای - حسابداری - حسابداری صنعتی
09 آذر 1392 - 04:20
کاردان حرفه ای - حسابداری - حسابداری صنعتیکاردان فنی حسابداری - حسابداری صنعتی

آشنایی با رشته تحصیلی

مقطع و نام رشته

کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی    

گروه  آموزشی

مدیریت و خدمات اجتماعی   گروه  آموزشی علوم اداری

ردیف

شرح

لینک های مرتبط

1

درخت رشته

مشاهده

2

استاندارد و محتوای آموزشی مصوب  رشته

مشاهده

3

آشنایی با  فرصت های شغلی رشته

مشاهده

4

آشنایی با مدیر و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

مشاهده

5

لیست پروژه های تحقیقاتی مصوب گروه

مشاهده

تابلوی اعلانات رشته

 

اطلاعات این صفحه به زودی کامل می شود