آخرین اخبار :
قبلی بعدی
صفحه اصلی arrow امور پژوهشی - مرکز رشد arrow آيين نامه شهريه دانشگاه جامع علمی-كاربردی
آيين نامه شهريه دانشگاه جامع علمی-كاربردی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 24
بدعالی 
28 مرداد 1389 - 01:26

 آئين نامه شهريه دانشگاه جامع علمی-كاربردی

1. مبالغ اعلام شده سقف شهريه ميباشد و مراکز و موسسات آموزش عالي علمي- کاربردي مي بايست مطابق جداول زير شهريه مصوب را دريافت و به حساب غير قابل برداشت دانشگاه واريز نمايند.

2. حق نظارت دانشگاه 15%از کل شهريه (ثابت و متغير )را تشکيل مي دهد که در زمان ثبت نام هر ترم توسط دانشجو طي يک فقره فيش جداگانه به حساب دانشگاه جامع علمي کاربردي واريز مي شود. اين مبلغ تحت هيچ شرايطي قابل استرداد نخواهد بود .

3.شهريه ثابت اعلام شده براي طول دوره تحصيلي هر دانشجو ثابت بوده ولي ميزان شهريه متغير در هر سال تحصيلي توسط هيات امنا دانشگاه اعلام و براي همه دانشجويان اجرا مي شود

4.شهريه پرداختي توسط دانشجويان منصرف از تحصيل تحت شرايط زير بازگردانده مي شود. 1-چنانچه تاريخ انصراف از تحصيل (تاريخ موافقت شوراي آموزشي مرکز با درخواست انصراف دانشجو)قبل از زمان حذف و اضافه (هفته دوم نيم سال تحصيلي)باشد، 85% شهريه متغير پرداختي به شماره حساب اعلام شده از سوي دانشجوي انصرافي (شماره حساب مي بايست به نام شخص دانشجو باشد)عودت داده خواهد شد. مدت زمان لازم براي انتقال وجه حداقل يک ماه از تاريخ اعلام شماره حساب و حداکثر تا پايان نيم سال جاري خواهد بود. 2- پس از زمان حذف و اضافه (دو هفته پس از شروع نيم سال تحصيلي ) هيچ وجهي به دانشجويان انصرافي مسترد نخواهد شد. 3-تحويل مدارک دانشجويان منصرف از تحصيل منوط به تسويه حساب کامل با مرکز مي باشد. 4-انجام عمليات حذف و اضافه براي دانشجويان بدهکار ممنوع بوده و فقط پس از تسويه حساب دانشجويان مجاز به حذف و اضافه خواهند بود. تبصره 1: زمانهاي تعيين شده براي ثبت نام ، حذف و اضافه همگي مطابق تقويم آموزشي دانشگاه مي باشد. به تاريخ ها توجه نماييد. تبصره2: دريافت وجه بابت ترمها و پودمانهاي باقيمانده از دانشجويان منصرف از تحصيل توسط مراکز مجاز نيست.

 

نکات:

◄-در هر ترم85 % از کل مبلغ شهريه (ثابت و متغير) هر دانشجو به حساب مرکز و 15% باقيمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غير قابل برداشت دانشگاه جامع علمي کاربردي به طور جداگانه و در قالب دو فيش بانکي واريز مي‌گردد.

◄-دانشجو بايد در روزهاي تعيين شده براي ثبت نام به آموزش مراجعه و برگه انتخاب واحد را دريافت نمايند. سپس فيش اينترنتي مربوط به پرداخت حق نظارت را دريافت و پرداخت نمايند . شهريه مرکز نيز مي بايست به حساب بانکي تعيين شده از طرف امور مالي واريز شود. سپس از فيشها 4 سري و از برگه انتخاب واحد 3 سري کپي تهيه نموده و به امور مالي تحويل نمايند. امور مالي از پذيرفتن فيشهاي بانک ملي که به صورت دستي واريز مي شوند معذور مي باشد.

امور مالي دانشگاه به دستگاه هاي کارتخوان مجهز مي باشد لذا دانشجويان مي توانند در صورت تمايل با استفاده از کارت هاي عضو شبکه شتاب ، شهريه خود را به دانشگاه بپردازند. (فيش بانک ملي با بارکد خاص و براي هر دانشجو صادر شده و قابليت پرداخت آن توسط کارت نيست !) نگهداري سوابق پرداخت هاي مالي به دانشگاه صرفا بر عهده دانشجو بوده و در صورت بروز مغايرت در حساب دانشجو ، اثبات پرداخت وجه با ارائه اسناد و دلايل مثبته از سوي دانشجو قابل پي بررسي خواهد بود. لذا به دانشجويان پيشنهاد اکيد مي شود حتما از فيش هاي پرداختي خود به دانشگاه ، کپي تهيه نمايند.