آخرین اخبار :
قبلی بعدی
اعلام نتایج آزمون تایید صلاحیت مدیران و تکنسین های فنی - مورخ 25 شهریور 98 نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 0
بدعالی 
02 مهر 1398 - 17:27
اعلام نتایج آزمون تایید صلاحیت مدیران و تکنسین های فنی - مورخ 25 شهریور 98اعلام نتایج آزمون تایید صلاحیت مدیران و تکنسین های فنی - مورخ 25 شهریور 98

 

 

تاریخ آزمون  شماره داوطلبی  نام خانوادگی  نام  نوع آزمون  تاریخ اعلام نتیجه  نمره تئوری از 100 نمره عملی از 100 نتیجه آزمون  پیشرفت فرآیند  تکمیل فرم ثبت نام  عکس مناسب  مدرک  تاییدیه تحصیلی  سابقه بیمه مهر دار  کپی طراحی مونتاژ  فیش واریزی کامل 
980625 1 تیموری  اردلان  تکنسین  980701 80 75 قبول تکمیل مدارک تا 980715 *   * * * *  
980625 6 رحمتی  محمد  تکنسین  980701 70 75 قبول کارت صادر شد 
             
980625 3 موجودی  حامد  تکنسین  980701 65 90 قبول ارسال جهت صدور     * * * *  
980625 5 ولایی شجاعی  حمید  تکنسین  980701 80 75 قبول ارسال جهت صدور       *      
980625 2 عزیزی سلیمان  تکنسین مجدد 980701 60 90 قبول تکمیل مدارک تا 980715       *      
980625 4 مغنیان  محمد علی  تکنسین مجدد 980701 40 25 مردود  آزمون مجدد               
980625 11 عباس پور صدا پشته فاطمه  مدیر 980701 53 75 قبول کسری سابقه       * * *  
980625 12 مترسل  ناصر  مدیر 980701 69 100 قبول کارت صادر شد              
980625 13 بلمچی محمد  مدیر  980701 77 75 قبول کسری سابقه     * *      
980625 14 بیرجندی  حمید  مدیر  980701 87 75 قبول کارت صادر شد              
980625 15 جعفری شاهین  مدیر  980701 43 50 مردود  آزمون مجدد      *   * *  
980625 16 حسن پور فرد  وحید  مدیر  980701 غیبت غیبت مردود  آزمون مجدد               
980625 17 حسین زاده  میر محمد  مدیر  980701 74 100 قبول تکمیل مدارک تا 980715     * * * *  
980625 18 حیدرنژاد تهمینه  مدیر  980701 35 50 مردود  آزمون مجدد    * * * *    
980625 19 حیدرنژاد ندا مدیر  980701 30 50 مردود  آزمون مجدد    *     * *  
980625 20 دهقان خلیل اباد  سعید  مدیر  980701 61 50 مردود  آزمون مجدد  * * * * * * *
980625 21 عزیزی امیر مدیر  980701 76 75 قبول تکمیل مدارک تا 980715       * * *  
980625 22 عنبرستانی  امیر  مدیر  980701 86 75 قبول سابقه بیمه تایید شده ارائه دهند * * * * * * *
980625 23 معصومی  نیما  مدیر  980701 71 75 قبول تکمیل مدارک تا 980715       *      
980625 24 نصیری  ناصر  مدیر  980701 غیبت غیبت مردود  آزمون مجدد               
980625 25 همایی رضا  مدیر  980701 73 75 قبول کارت صادر شد       *      
980625 26 یاری خراسانلو  مجید  مدیر  980701 63 62.5 قبول تکمیل مدارک تا 980715     * * * *  
980625 27 حسین پور حسن  مدیر 980701 32 50 مردود  آزمون مجدد    * * * * * *
980625 28 قلیچی  مهدی  مدیر 980701 46 75 مردود  آزمون مجدد          *   *
980625 29 رنجبر علیرضا  مدیر 980701 63 62.5 قبول کارت صادر شد       * *    
980625 30 نامنی  امید  مدیر 980701 71 75 قبول       *        

 

 

 

 
< بعدی