صفحه اصلی arrow ساختار سازمانی arrow برنامه ریزی آموزشی و مدرسان
امور برنامه ریزی آموزشی و مدرسان نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 5
بدعالی 
28 خرداد 1391 - 20:05
امور برنامه ریزی آموزشی و مدرسانامور برنامه ریزی آموزشی و مدرسان

امور برنامه ریزی آموزشی و مدرسان

 

 

 

عنوان پست/ مسئولین فعلی

کارشناس امور برنامه ریزی آموزشی و مدرسان/ خانم سوده صفائیان

 

 

 

طبقه شغلی

8-14

حوزه پست

معاونت آموزشی

شرایط احراز

لیسانس مرتبط با طی دوره های آموزشی  یا 3 سال سابقه مرتبط با پست. (طبقه شغلی 8-14)

نیاز های آموزشی پست

اصول برنامه ریزی آموزشی – فن اداره جلسات- آشنایی با روشهای مشکل یابی و حل مشکل – روش تحقیق- خلاقیت و نوآوری – اصول و فنون مذاکره – سنجش و اندازه گیری و ابزار های آن – آمار توصیفی و استنباطی – اطلاع رسانی – ویراستاری – خبر نویسی – آشنایی با نرم افزار های گرافیکی – ارتباط تصویری – مهارتهای هفتگانه ICDL- آیین نگارش و مکاتبات اداری - روانشناسی عمومی – اصول بایگانی و روشهای نگهداری اسناد– اصول کنترل گردش مکاتبات – بر قراری ارتباط موثر با محیط و دیگران – مدیریت مراسم و تجمعات – شیوه های اطلاع رسانی – شیوه های مقابله با استرس های شغلی – شناخت قوانین و مقررات آموزش عالی و دانشگاه جامع علمی کاربردی اصول برنامه ریزی درسی اصول ارزشیابی آموزشی تکنولوژی آموزشی تکنیک ها و تعیین نیاز های آموزشی اصول نیاز سنجی آموزشی .

  • تعداد و چگونگی وطول مدت دوره  آموزشی مطابق با آیین نامه ساختار تشکیلاتی مراکز دانشگاهی تعیین می گردد.
  • اولویت انتخاب دوره آموزشی با انتخاب مدیر ارشد صورت می پذیرد.
  • متصدی پست جهت حفظ و ارتقاء طبقه شغلی ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز پست در طول مدت خدمات می باشد .
  • ارزشیابی دوره های آموزشی گذراندیده صرفا با ارائه گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی ذی صلاح مقدور است.

 

تعریف پست

 این عنوان در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن ها انجام امور مربوط به برنامه ریزی آموزشی و امتحانی دانشجویان و مدرسان ،طرح ریزی ، هماهنگی و سرپرستی فعالیت های فوق را عهده دار می باشد .

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها

- تهیه مشخصات دروس رشته های مختلف آموزشی بر اساس برنامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی جهت اطلاع دانشجو ؛

- برنامه ریزی دروس عمومی و تنظیم کلاس با هماهنگی برنامه گروه ها و دروس اختصاصی ؛

- تهیه برنامه هفتگی و امتحانات بر اساس تقویم دانشگاهی و با هماهنگی گروه های آموزشی و جوابگویی به سوالات دانشجویان در این رابطه ؛

- ارسال برنامه هفتگی و امتحانات به مدرسان در هر نیم سال تحصیلی

- ارسال فرم قرارداد حق التدریس به گروه های آموزشی و اقدام در جهت تکمیل فرم قرارداد .

-تهیه آمار دروس ارائه شده در هر نیمسال به تفکیک رشته .

- صدور لیست حضور و غیاب دانشجویان و ارسال لیست ها بهع گروه های آموزشی جهت تحویل به مدرسان و اقدام در جهت حذف کلاس های به حد نصاب نرسیده بلافاصله پس از حذف و اضافه

- بررسی هفتگی لیست های حضور غیاب تمامی کلاس ها و تهیه گزارش حضور مدرس در هر کلاس و ارائه گزارش هفتگی به معاونت آموزشی.

-  تحویل لیست های حضور و غیاب و گزارش تدریس به کارشناس سنجش و نظارت.

- ابلاغ اطلاعیه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل ها به مدرسان.

- هماهنگی با کارشناس رشته و مدیران گروه های آموزشی .

- جمع اوری و تنظیم اطلاعات لازم مربوط به ثبت نام دانشجویان

-بررسی مشکلات و نارسایی هایی که به هر علت در حین آموزش پیش می آید و ارائه پیشنهاد عملی همراه با دلایل توجیهی برای رفع مشکلات به مقام مافوق.

- همکاری در ترم بندی و روش ارائه دروس رشته ها و عند الزوم ایجاد تغییر در آنان با توجه به نحوه اجراء وضعیت مدرسان ،دانشجویان و امکانات آموزشی و برگزلری امتحانات .

- کلیه امور مربوط به مدرسان ( تکمیل پرونده و ارسال به امور اداری و پرسنلی ، انعقاد قرارداد آموزشی و پاسخ به درخواست مدرسان )

- تامین نیاز های آموزشی مدرسان در برگزاری کلاس.

- دبیری جلسات برنامه ریزی آموزشی و امور مدرسان در گروه های آموزشی مختلف.

- انجام سایر امور مربوطه بر حسب تشخیص و ارجاع مافوق .