صفحه اصلی arrow ساختار سازمانی arrow دفتر ریاست - روابط عمومی
دفتر ریاست و روابط عمومی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 6
بدعالی 
28 خرداد 1391 - 19:24
دفتر ریاست و روابط عمومیدفتر ریاست و روابط عمومی

مسئول دفتر ریاست و  روابط عمومی

 

هدف این صفحه ، آشنایی کلیه مراجعین و افراد ذی ربط (ارباب رجوع)  با شرح وظایف ، اختیارات پست سازمانی و آشنایی با مسئول فعلی این پست در این دانشگاه می باشد . شناخت حوزه های مختلف و اختیارات و وظایف هر حوزه این امکان را فراهم می سازد تا ارباب رجوع (داوطلبان پذیرش در دانشگاه + دانشجویان + مدرسین + پرسنل سایر حوزه ها + سازمانهای مرتبط با دانشگاه) در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب خدمت لازم را دریافت نمایند . محتویات این صفحه فقط جهت اطلاع تهیه شده و ممکن است در جزییات دستخوش تغییراتی گردد. 

 

عنوان پست/ مسئولین فعلی

مسئول دفتر ریاست و کارشناس آمار واطلاعات،سنجش ونظارت و روابط عمومی/ خانم آرمون

طبقه شغلی

7-12

حوزه پست

ریاست

شرایط احراز

لیسانس مرتبط با طی دوره های آموزشی  یا 3 سال سابقه مرتبط با پست. (طبقه شغلی 8-14)

حداقل فوق دیپلم مرتبط با طی دوره های آموزشی  یا 5 سال سابقه مرتبط با پست. (طبقه شغلی 7-12)

نیاز های آموزشی پست

اصول برنامه ریزی آموزشی – فن اداره جلسات- آشنایی با روشهای مشکل یابی و حل مشکل – روش تحقیق- خلاقیت و نوآوری – اصول و فنون مذاکره – سنجش و اندازه گیری و ابزار های آن – آمار توصیفی و استنباطی – اطلاع رسانی – ویراستاری – خبر نویسی – آشنایی با نرم افزار های گرافیکی – ارتباط تصویری – مهارتهای هفتگانه ICDL- آیین نگارش و مکاتبات اداری - روانشناسی عمومی – اصول بایگانی و روشهای نگهداری اسناد- منشیگری – اصول کنترل گردش مکاتبات – بر قراری ارتباط موثر با محیط و دیگران – مدیریت مراسم و تجمعات – شیوه های اطلاع رسانی – شیوه های مقابله با استرس های شغلی – شناخت قوانین و مقررات آموزش عالی و دانشگاه جامع علمی کاربردی – درک مفاهیم واژگان زبان انگلیسی

  • تعداد و چگونگی وطول مدت دوره  آموزشی مطابق با آیین نامه ساختار تشکیلاتی مراکز دانشگاهی تعیین می گردد.
  • اولویت انتخاب دوره آموزشی با انتخاب مدیر ارشد صورت می پذیرد.
  • متصدی پست جهت حفظ و ارتقاء طبقه شغلی ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز پست در طول مدت خدمات می باشد .
  • ارزشیابی دوره های آموزشی گذراندیده صرفا با ارائه گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی ذی صلاح مقدور است.

 

تعریف پست

این عنوان در برگیرنده پست هایی است که متصدیان آن تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه وبررسی انجام امور مربوط به تهیه وتنظیم آمار واطلاعات وهم چنین گزارشات مربوط به عملکرد ونظارت وسنجش وارتباط بارسانه های گروهی وانعکاس مطالب برای اطلاع رسانی عموم رابه عهده دارند. عهده دار این پست به عنوان مسئول دفتر ریاست دانشگاه عهده دار  وظایف زیر خواهد بود.

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها

_گرد آوری آمار واطلاعات لازم در ارتباط با طرح ها و برنامه های مصوب ،مقررات وآئین نامه ها وهم چنین گزارشات مربوط به نتیجه ارزشیابی،عملکرد ها وتجزیه وتحلیل آنها واستخراج نتایج ومقایسه عملکرد ها با هدف های پیش بینی شده وتعیین نقاط قوت وضعف وانحراف ونارسائی ها؛

_تهیه وتدوین آئین نامه ها ومقررات مورد نیاز برای نظارت وارزشیابی وارائه به رئیس مرکز جهت طرح وتصویب در مراجع ذیصلاح؛

_همکاری وهماهنگی باواحد های ذیر بط مرکز برای بهره گیری از ظرفیت،توان واطلاعات آنها در راستای برقراری نظارت موثر ؛

_اقدام به ارزیابی ادواری از نتایج و عملکرد مرکز در زمینه های دوره های آموزشی،برنامه های درسی،امور رفاهی وفوق برنامه ،دانشجویان و فارغ التحصیلان؛

_تهیه وتنظیم گزارشات موردی وادواری در خصوص نواقص و مشکلات اجرایی وارائه طریق وپیشنهاد برای رفع نواقص،حل مشکلات وارتقاء سطح برنامه ها وفعالیت  ها به رئیس مرکز؛

_نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات مورد عمل در مرکز؛

_رسیدگی به شکوائیه های واصله در مورد دوره های آموزشی،امور دانشجویی وغیره وبررسی وارائه جوابیه های لازم؛

_اجرای برنامه مدون ارزشیابی به منظور سنجش پیشرفت برنامه های آموزشی در زمینه های مختلف مورد عمل؛

_ارائه نتایج ارزشیابی سایر مدیریت ها به همراه پیشنهادات مقتضی جهت اصلاح وبهبود روند امور؛

_نظارت وکنترل تشکیل کلاس ها طبق مصوبات آموزش دانشگاه وتقویم دانشگاهی؛

_اعلام آمار عدم تشکیل کلاس های درس در هر گروه به مدیر امور آموزشی وپژوهشی به صورت هفتگی؛

_مکاتبه با مدیر گروه آموزشی در مورد عدم تشکیل کلاس از طریق مدیر امور آموزشی وپژوهشی مرکز؛

_نظارت دقیق وجدی در جبران ساعاتی که کلاس ها به هر علتی تعطیل شده است؛

_دریافت لیست های حضور وغیاب دروس از کارشناسان رشته ها وتجزیه وتحلیل آماری؛

_اعلام آمارغیبت دانشجویان در کلاس های درس در هر گروه آموزشی ؛

_جمع آوری وتمرکز اطلاعات واخبار از اقدامات فعالیت های مرکز؛

_برقراری ارتباط مستمر  با رسانه های گروهی به منظور انعکاس وتشریح فعالیت ها وبرنامه ها واهداف مرکز؛

_بررسی مطالب انعکاس یافته در رسانه های گروهی مربوط به فعالیت های مرکز عنداللزوم واعلام پاسخ با همکاری واحد های ذیربط؛

_تنظیم برنامه بازدید ومسافرت میهمانان و مأمورین مرکز وانجام امور تشریفاتی مربوط؛

_انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاری سمینار ها-کنفرانس ها- نمایشگاه ها- سوگواری واعیاد مذهبی وملی وگردهمائی های مورد نیاز در مرکز با همکاری واحد های ذیربط؛

_انجام امور بین اللمل مرکز با هماهنگی واحد های ذیربط؛

_ایجاد تمهیدات وانجام اقدامات  جهت جذب کمک ها ومشارکت های مردمی؛

_انجام سایر امور مربوطه بر حسب تشخیص وارجاع مقام مافوق؛

 _انجام امور مربوط به جلسات هیأت امناء/موسس وشورای مرکز؛

_پیگیری امور مربوط به شورای مشورتی دانشجویی،شورای پژوهشی ،شورای فرهنگی ،شورای اداری ،شورای فناوری اطلاعات وشورای مالی مرکز؛

_تهیه وتنظیم اطلاعات مورد نیاز جهت حضور ریاست مرکز در جلسات مختلف؛

_تهیه وتنظیم برنامه های روزانه ،هفتگی وماهانه ریاست مرکز وتنظیم وقت ملاقات ها،جلسات وپیگیری جهت تحقق به هنگام آن ها؛

_اعلام وابلاغ دستورات رئیس مرکز به مسئولین واحد های تابعه وپیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهایی؛

_توزیع وارسال کلیه بخشنامه ها،دستورالعمل هاوقوانین ومقررات واصله برای مسئولین وواحدهای تابعه؛

_پیگیری وانجام کلیه امور حقوقی وقرار داد های مرکز؛

_انجام امور مربوط به مکاتبات حوزه ریاست ونگهداری سوابق مربوط؛

_تنظیم گزارش ماهانه وسالانه ؛

_انجام سایر امور مربوطه بر حسب تشخیص وارجاع مقام مافوق