صفحه اصلی arrow ساختار سازمانی arrow مدیران گروه های آموزشی
گروه های آموزشی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 13
بدعالی 
08 آذر 1389 - 15:23
گروه های آموزشی

 

 گروه های آموزشی

مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

کد

شرح

لینک های مرتبط

1

 گروه علوم پایه و مهارتهای مشترک

 

علوم -زبان و ادبیات فارسی

علوم -زبان و ادبیات انگلیسی

علوم-معارف اسلامی

علوم-مدیریت و حسابداری 

علوم-فیزیک

علوم-شیمی

علوم-ریاضی

 

کاردانی حرفه ای حسابداری - صنعتی

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای حسابداری واحد های تولیدی و خدماتی

 

 شرح ماموریت های سازمانی  مدیران گروه های آموزشی

شرح وظایف مسئولین کارگاه و آزمایشگاه         

 

 

 

رزومه مدیر گروه علوم پایه و مهارتهای مشترک

 

 

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی علوم پایه

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی عمومی و مهارتهای مشترک

کارنامه جامع گروه آموزشی 931

 

 

 

2

گروه  آسانسور و بالابرها

 کاردانی آسانسور و پله برقی 

کارشناسی مهندسی آسانسور و بالا برها 

کارشناسی ارشد مهندسی  طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور

رزومه مدیر گروه آسانسور                                                               

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

کارنامه جامع گروه آموزشی 931

3

 گروه برق

  کاردانی برق - صنعتی 

کاردانی برق - تاسیسات الکتریکی ساختمان

کاردانی برق - تعمیرات ماشین های الکتریکی

رزومه مدیر گروه برق                                                      

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

کارنامه جامع گروه آموزشی 931

4

 گروه کنترل- الکترونیک

کاردانی کنترل

کاردانی  ابزار دقیق  (کنترل ابزار دقیق)

کاردانی کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

کارشناسی مهندسی کنترل - فرآیند

کارشناسی مهندسی کنترل-  ساخت و تولید

کارشناسی مهندسی  کنترل- ابزار دقیق

کارشناسی مهندسی الکترونیک صنعتی

کارشناسی مهندسی سیستم های سخت افزاری رایانه ای (کامپیوتر سخت افزار )

رزومه مدیر گروه کنترل- الکترونیک                                                  

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

کارنامه جامع گروه آموزشی 931

 

5

گروه طراحی و مکانیک

 کاردانی نقشه کشی صنعتی

کاردانی جوشکاری

کاردانی  بازرسی جوش

کاردانی مکانیک-  ماشین آلات صنعتی

کاردانی مکانیک-  تاسیسات مکانیکی ساختمان

کارشناسی مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی مهندسی  بازرسی جوش

 رزومه مدیر گروه                                       

مدرسان و اعضای هیئت علمی گروه آموزشی

کارنامه جامع گروه آموزشی 931

6


 

 

7

شیوه نامه های مرتبط مدیران گروه های آموزشی

برگزاری جلسات گروه

کاربینی

کارورزی و پروژه

فرم خام انتخاب موضوع کارورزی - پروژه جهت طرح در شورای پژوهشی 

فرم خام صورتجلسات گروه آموزشی

سمینار توجیهی دانشجویان جدید الورود

بازدید های علمی از واحد های صنعتی

ارزشیابی مستمر دانشجویان

ارزشیابی مدرسان گروه


 

8

 


 


 

 

 

 

گزارش عملکردگروه های آموزشی( شاخص برگزاری کلاس ها)922                        گزارش عملکرد شاخص رضایت نسبی از مدرسان گروه -922

 

گزارش عملکرد گروه های آموزشی(شاخص برگزاری کلاس ها)  923                 گزارش عملکرد شاخص رضایت نسبی از مدرسان گروه -923

 

گزارش عملکرد گروه های آموزشی (شاخص برگزاری کلاس ها) 931                 گزارش عملکرد شاخص رضایت نسبی از مدرسان گروه -931

 

گزارش عملکرد گروه های آموزشی (شاخص برگزاری کلاس ) در ترم 932