آخرین اخبار :
قبلی بعدی
صفحه اصلی arrow امور آموزشی arrow کار در محیط ( کاربینی - کارورزی - پروژه )
ارتباط با صنعت نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 54
بدعالی 
28 مرداد 1389 - 02:51
ارتباط با صنعتاررتباط با صنعت

 

سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی دماوند

راهنمایی و توصیه های مهم  :

 

 این صفحه برای ساماندهی طرح های پژوهشی دانشجویان در دروس کار در محیط شامل درس کاربینی کارورزی کار آموزی و پروژه طراحی گردیده است . 

نتایج  زحمات و تلاش های یک دانشجو در آموختن دروس تئوری و عملی در به ثمر رساندن یک پروژه تخصصی کاربردی و مرتبط با رشته تحصیلی تبلور می یابد !

تعاریف و اهداف آموزشی و پژوهشی

 

فرم ها و شیوه نامه ها

 

فرمها

·    فرم انتخاب موضوع کارورزی کارآموزی و پروژه

·    فرم الکترونیکی موضوع کارورزی- کارآموزی و پروژه

شیوه نامه ها

·           شیوه نامه تهیه گزارش کارورزی - پروژه

·           شیوه نامه تهیه گزارش کاربینی

·         شیوه نامه ارزیابی نگارشی

رزومه اساتید راهنما و مشاور

آسانسور

جوشکاری تأسیسات/نقشه کشی صنعتی/مکانیک/معماری داخلی/نقشه کشی صنعتی

برق صنعتی

حسابداری/مهارتهای مشترک(آشنایی با نحوه نگارش کارورزی و تهیه فرمت)

برق کنترل/کامپیوتر

کاردانی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

اولویت های پژوهشی دانشگاه

(موضوع های پیشنهادی دانشگاه به تفکیک گروه آموزشی )

عناوین پیشنهادی کارورزی

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

( موافقت / مخالفت با موضوع های پیشنهادی توسط دانشجویان)

سال

نیم سال تحصیلی

برنامه حضور اساتید و مصوبات

آخرین مهلت تحویل طرح پیشنهادی به شورا

زمان اعلام نتایج توسط شورا

برنامه دفاع کارورزی

آخرین مهلت ارائه گزارش کارورزی به معاونت پژوهشی

93

نیم سال 931

برنامه حضور اساتید راهنما

برنامه دروس کارورزی مختص دانشجویانی که در نیمسال جاری 931 این درس را اخذ نموده اند برای دریافت برنامه اینجا را کلیک کنید

93/08/30

93/09/07

 

93/10/18

مصوبات

 مشاهده نتایج جلسه شورای پژوهشی در ترم 931

مشاهده نتایج جلسه شورای پژوهشی مورخ 93/10/29

93

نیم سال 932

برنامه حضور اساتید راهنما

برنامه دروس کارورزی مختص دانشجویانی که در نیمسال جاری 932 این درس را اخذ نموده اند برای دریافت برنامه اینجا را کلیک کنید

93/12/02

93/12/19

94/03/07

93/03/16

مصوبات

مشاهده نتایج جلسه شورای پژوهشی مورخ 93/12/14

 93/12/16-پروپوزالهای  تاییدشده1

93/12/16-پروپوزال های  رد شده 1

93/12/23-پروپوزالهای تایید شده2

93/12/23-پروپوزالهای    رد  شده 2

سال

نیم سال تحصیلی

برنامه حضور اساتید

مصوبات

آخرین مهلت تحویل طرح پیشنهادی به شورا

زمان اعلام نتایج توسط شورا

برنامه دفاع کارورزی

آخرین مهلت ارائه گزارش کارورزی به معاونت پژوهشی

93

ترم 933

روزهای پنجشنبه و جمعه

 جلسه توجیهی دانشجویانی که درس کارورزی را اخذ نموده اند روز پنجشنبه مورخ:04/04/94 میباشد.

حذف درس کارورزی یا پروژه به دلیل عدم اقدام به تهیه و ارائه پروپوزال

دانشجویانیکه به هر دلیل از ابتدای ترم تا پایان هفته چهارم آموزشی هیچ اقدام موثری برای انتخاب موضوع ، تعیین محل ، ارائه طرح پیشنهادی خود در قالب پروپوزال نشده اند دیگر قادر به ادامه این دروس  نبوده و درس کارورزی یا پروژه اخذ شده ایشان به صورت خودکار حذف می گردد.

 

 94/04/16-نتیجه شورای پژوهشی

94/05/03-نتیجه شورای پژوهشی

94/04/08

94/04/11

 94/05/22

94/05/27

94 ترم 941  

 94/09/30-نتیجه شورای پژوهشی

    94/10/03