آخرین اخبار :
قبلی بعدی
صفحه اصلی arrow امور آموزشی arrow درخواست های آموزشی
خدمات آموزشی نسخه مناسب چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 43
بدعالی 
28 مرداد 1389 - 02:44
فرم هاي دانشجويي

 

 

 

فرم های آموزشی

این صفحه برای دسترسی آسان دانشجویان به فرم های آموزشی جاری در دانشگاه طراحی شده است . لطفا با توجه به نکات ذیل از این فرم ها استفاده نمایید.

1-      قبل از دریافت فرم توضیحات و موارد استفاده فرم مطالعه نمایید.

2-      تمامی قسمت های مندرج در فرم باید به صورت کامل و خوانا تکمیل شود.

3-      پس از تکمیل فرم ، آنرا به فقط به  دبیرخانه مرکز در واحد تهران  تحویل و شماره ثبت آنرا دریافت نمایید . به درخواست های فاقد شماره دبیرخانه تحت هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4-      برای دریافت فرم روی نام آن کلیک نمایید.

ردیف

زمان

نام فرم

موارد استفاده و نکات مهم

آیین نامه های مرتبط

1

پذیرش دانشجو

ثبت نام دوره های کاردانی

پذیرفته شدگان  مقطع کاردانی ناپیوسته  در این مرکز می بایست تمامی فرم های این پکیج را تکمیل نمایند. و به اداره آموزش تحویل نمایند.

آیین نامه/ بخشنامه

2

ثبت نام دوره های کارشناسی

پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی  ناپیوسته  در این مرکز می بایست تمامی فرم های این پکیج را تکمیل نمایند. و به اداره آموزش تحویل نمایند.

آیین نامه/ بخشنامه

3

ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد

پذیرفته شدگان  مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته  در این مرکز می بایست تمامی فرم های این پکیج را تکمیل نمایند. و به اداره آموزش تحویل نمایند.

آیین نامه/ بخشنامه

4

انتقال توام با تغییر رشته

پذیرفته شدگانی که رشته آنها در نیم سال پذیرش در این واحد دانشگاهی به حد نصاب نمی رسد و قصد تغییر رشته در همین واحد نیز دارند .

آیین نامه/ بخشنامه

5

سهمیه شاغلین

پذیرفته شدگانی که در زمان پذیرش در سایت سازمان سنجش از سهمیه شاغلین استفاده نموده اند .

آیین نامه/ بخشنامه

6

ثبت نام مشروط با مغایرت معدل

پذیرفته شدگانی که در زمان پذیرش معدل کل مقطع قبلی خود را بیشتر از مقدار واقعی آن ثبت نموده اند.

آیین نامه/ بخشنامه

7

استشهاد محلی مدرک مفقودی

پذیرفته شدگانی که مدرک مقطع قبلی خود را گم کرده اند و یا در حوادث غیر مترقبه از دست داده اند .   (ارائه فرم تاییدیه معدل دوره قبل الزامی است)

آیین نامه/ بخشنامه

8

تاییدیه معدل دوره قبل دیپلم

پذیرفته شدگانی دوره های کاردانی این مرکز که در زمان ثبت نام  گواهی موقت و یا دیپلم خود را از دبیرستان خود دریافت ننموده اند .

آیین نامه/ بخشنامه

9

تاییدیه معدل دوره قبل کاردانی

پذیرفته شدگانی دوره های کارشناسی این مرکز که در زمان ثبت نام  گواهی موقت و یا دانشنامه کاردانی خود را از دانشگاه قبلی خود دریافت ننموده اند .

آیین نامه/ بخشنامه

10

تاییدیه معدل دوره قبل کارشناسی

پذیرفته شدگانی دوره های کارشناسی ارشد  این مرکز که در زمان ثبت نام  گواهی موقت و یا دانشنامه کارشناسی خود را از دانشگاه قبلی خود دریافت ننموده اند

آیین نامه/ بخشنامه

11

استعلام مدرک + ریز نمرات دوره کاردانی

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته این مرکز الزاما باید تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات تایید شده دوره کاردانی خود را  ارائه نمایند .

آیین نامه/ بخشنامه

12

استعلام مدرک+ریز نمرات دوره کارشناسی

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد  ناپیوسته این مرکز الزاما باید تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی خود را  ارائه نمایند .

آیین نامه/ بخشنامه

13

درخواست معافیت تحصیلی

پذیرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظیفه (آقایان) که کارت پایان خدمت و یا معافیت ندارند باید این فرم را تکمیل و به دفاتر پلیس +10 تحویل نمایند

آیین نامه/ بخشنامه

14

درخواست معادلسازی دروس

پذیرفته شدگانی که قبلا در این مرکز و یا سایر دانشگاه ها در مقطع معادل تحصیل می نموده اند و قصد دارند بر اساس آیین نامه معادلسازی دانشگاه ، برخی از دروس خود را معادلسازی نموده و دیگر آنها را نگذرانند. می بایست فقط در هنگام ثبت نام اولیه تکمیل و به شورای اموزشی تحویل نمایند !

آیین نامه/ بخشنامه

15

تحصیل دانشجو

انتخاب واحد با تاخیر خارج از تقویم

دانشجویانی که به هر دلیلی قادر به انتخاب واحد در بازه زمانی تقویم آموزشی نشوند می بایست این فرم را تکمیل نمایند تا مجوز ثبت نام از سوی سازمان مرکزی صادر گردد.

آیین نامه/ بخشنامه

16

انتقال

دانشجویانی که بنا به دلایل خارج از اراده خود امکان ادامه تحصیل در این واحد را ندارند و قصد دارند بر اساس آیین نامه انتقال دانشگاه به واحد دیگر منتقل شوند . رعایت زمان ارائه درخواست در سامانه آموزشی سجاد و تحویل فرم فیزیکی به دبیرخانه الزامی است .

آیین نامه/ بخشنامه

17

میهمان

دانشجویانی که دروس ایشان در این واحد دانشگاهی ارائه نمی شود و برای فراغت از تحصیل مطابق درخت رشته مصوب نیاز به اخذ درس به صورت میهمان در یک واحد دیگر دارند

آیین نامه/ بخشنامه

18

تغییر رشته

دانشجویانی که به هر دلیل قصد دارند در رشته دیگری در همین واحد دانشگاهی به ادامه تحصیلی بپردازند . رعایت زمان ارائه درخواست در سجاد و تحویل درخواست فیزیکی به دبیر خانه الزامی است .

آیین نامه/ بخشنامه

19

استشهاد محلی کارت دانشجویی مفقودی

دانشجویانی که به هر دلیل کارت دانشجویی خود را دریافت ننموده ، مفقود نموده و یا به سرقت رفته است برای دریافت کارت المثنی از این فرم استفاده نمایند . پرداخت هزینه صدور کارت المثنی به مبلغ 150000 ریال الزامی است .

آیین نامه/ بخشنامه

20

حذف اضطراری

دانشجویانی که به دلایل مشکلات غیر مترقبه امکان ادامه تحصیل در برخی یا تمامی دروس یک ترم خود را ندارند . رعایت زمان در ارائه درخواست در سامانه سجاد و تحویل درخواست فیزیکی به دبیر خانه الزامی است .

آیین نامه/ بخشنامه

21

حذف پزشکی

دانشجویانی که به دلیل بیماری امکان حضور در جلسه آزمون پایانی یک یا چند درس خود را ندراند . مهلت ارائه درخواست فیزیکی حداکثر سه روز س از تاریخ هر غیبت می باشد.

آیین نامه/ بخشنامه

22

در شرف فراغت از تحصیلی (ترم آخر)

کلیه دانشجویان ترم آخر می بایست زمان انتخاب واحد آخرین نیم سال تحصیلی خود فرم مذکور را تکمیل و به دبیرخانه تحویل نمایند تا مراحل فراغت ایشان در طی ترم آخر انجام شود . بدیهی است اولویت پاسخگویی به دانشجویان فارغ التحصیل با کسانی است که به هنگام اقدام نموده باشند .

آیین نامه/ بخشنامه

23

مرخصی تحصیلی

کلیه دانشجویانی که به هر دلیل امکان ثبت نام در یک ترم تحصیلی را ندارند می بایست این فرم را تکمیل نمایند . بدیهی است عدم مراجعه به هنگام و تعیین وضعیت آموزشی بیش از یک ترم تحصیلی منجر به اخراج دانشجو خواهد شد .

آیین نامه/ بخشنامه

24

 

گواهی اشتغال به تحصیل

کلیه دانشجویانی که در ترم تحصیلی جاری ثبت نام نموده و دارای انتخاب واحد یا مرخصی و فاقد بدهی  باشند و بخواهند جهت محل کار خود و یا سازمان تامین اجتماعی گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نمایند .  این درخواست فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سجاد دریافت می گردد. زمان درخواست در هر هفته روز های شنبه تا جمعه و زمان تحویل گواهی فقط روز های دوشنبه و از محل دبیرخانه واحد تهران خواهد بود .

آیین نامه/ بخشنامه

25

تقسیط شهریه  (تسهیلات داخلی مرکز)

کلیه دانشجویان نیازمند که امکان پرداخت شهریه خودرا به صورت یکجا نداشته باشند . این عزیزان می بایست حداقل 10 روز قبل از اغاز زمان انتخاب واحد درخواست خود را تحویل نمایند تا دسترسی ایشان برای انتخاب واحد باز گردد. 

آیین نامه/ بخشنامه

26

وام شهریه (تسهیلات وزارت علوم)

کلیه دانشجویان نیازمند که امکان پرداخت شهریه خودرا به صورت یکجا نداشته باشند . و بخواهند بخشی از شضهریه خودرا به صورت وام کم بهره از صندوق رفاه دانشجویان کشور تامین نمایند  این عزیزان می بایست در بازه زمانی اعلام شده برای پذیرش درخواست وام شهریه نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند تا پاسخ آن از وزارت علوم دریافت گردد.

آیین نامه/ بخشنامه

27

درخواست فراغت از تحصیل

دانشجویانی که کلیه واحد های درسی دوره خود را به پایان رسانیده اند ، می بایست در بازه زمانی حداکثر 30 روز از اعلام آخرین نمره خود نسبت به ارائه درخواست فراغت از تحصیل خود اقدام نمایند با عنایت به زمان بر بودن این مهم (یک ماه تا 45 روز) مرکز از ارائه هر گونه گواهی ، نامه و امثالهم تا بررسی کامل درخواست و صدور مصوبه شورای آموزشی معذور می باشد.

آیین نامه/ بخشنامه

28

دانش اموخته گان

گواهی فراغت از تحصیل

دانش آموخته گانی که درخواست فراغت ایشان بررسی و منجر به صدور مصوبه فراغت می شود می توانند برای استفاده محدود و موقت اقدام به دریافت گواهی فراغت از تحصیل نمایند . این گواهی تا زمان صدور گواهینامه موقت دوره توسط واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی معتبر و فقط قابل استعلام از مرکز می باشد .  

آیین نامه/ بخشنامه

29

تاییدیه معدل  دوره کاردانی

دانش آموخته گانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی  این مرکز و یا سایر دانشگاه ها قبول می شوند برای ثبت نام در دانشگاه نیاز به تاییدیه معدل دوره کاردانی دارند .برای دریافت این تاییدیه لازم است تصویر قبولی سازمان سنجش در دانشگاه جدید به همراه فرم مربوطه که در دفترچه سازمان سنجش مربوط به دانشگاه جدید وجود دارد  کپی تهیه نموده .و به اداره آمزش مراجعه نمایید .  

آیین نامه/ بخشنامه

30

تاییدیه معدل دوره کارشناسی

دانش آموخته گانی که در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد  این مرکز و یا سایر دانشگاه ها قبول می شوند برای ثبت نام در دانشگاه نیاز به تاییدیه معدل دوره کارشناسی دارند .برای دریافت این تاییدیه لازم است تصویر قبولی سازمان سنجش در دانشگاه جدید به همراه فرم مربوطه که در دفترچه سازمان سنجش مربوط به دانشگاه جدید وجود دارد  کپی تهیه نموده .و به اداره آمزش مراجعه نمایید . 

آیین نامه/ بخشنامه

31

عضویت در کانون دانش اموخته گان

کلیه دانش اموخته گان این مرکز در تامی دوره ها برای دریافت اصل مدارک و گواهی موقت لازم است به عضویت کانون دانش آموخته گان دانشگاه درآیند .

آیین نامه/ بخشنامه

 

 

 

آیین نامه/ بخشنامه

32

تاییدیه مدرک و ریز نمرات  تایید شده

دانش آموخته گانی که در مقاطع تحصیلی بالا تر این مرکز یا سایر دانشگاه ها قبول می شوند و یا در ادارات و سازمان های دولتی استخدام می گردند بنا به نیاز دانشگاه یا سازمان ذی ربط می بایست تاییدیه مدرک تحصیلی و ریز نمرات تایید شده خود را از این مرکز دریافت و به سازمان های ذی ربط تحویل نمایند . برای این کار حتما لازم است نامه ای از سازمان ذی ربط خطاب به این مرکز دریافت و به همراه این درخواست تحویل نمایید .  تا پس از مکاتبه با سارمان مرکزی و دریافت استعلام مربوطه با دانش آموخته هماهنگ و یا بهع صورت دستی و یا با پست پیشتاز به مرجع استعلام کننده ارسال گردد. پرداخت هزینه پست پیشتاز بر عهده دانش آموخته خواهد بود

مرکز از ارائه ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی بدون نامه مذکور جدا معذور می باشد .

آیین نامه/ بخشنامه

33

انصراف / اخراج

درخواست انصراف دائم از تحصیل

دانشجویانی که به هر علت تمایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه نداشته باشند و یا بنا به دلایل آموزشی و انضباطی از این مرکز اخراج گردند می بایست برای دریافت مدارک و پرونده تحصیلی خود اقدام به تکمیل این درخواست نمایند . بدیهی است از آنجاییکه مراحل تسویه حساب زمان بر می باشد (30 تا 40 روز) توصیه می شود این عزیزان در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم تسویه و دریافت مدارک تحصیلی ، مصوبات جدید دانشگاه شامل حال ایشان شده و ممکن است میزان بدهی ایشان افزایش یابد .

پرداخت یک شهریه ثابت برای تمامی دانشجویان انصرافی و اخراجی (غیر آموزشی و غیر انضباطی )  در زمان تسویه حساب علاوه بر بدهی های قبلی الزامی خواهد بود .

آیین نامه/ بخشنامه

34

درخواست ریز نمرات تایید شده

دانشجویان انصرافی / اخراجی  که در مقاطع تحصیلی  این مرکز یا سایر دانشگاه ها قبول می شوند و یا در ادارات و سازمان های دولتی استخدام می گردند بنا به نیاز دانشگاه یا سازمان ذی ربط می بایست ریز نمرات تایید شده خود را از این مرکز دریافت و به سازمان های ذی ربط تحویل نمایند . برای این کار حتما لازم است نامه ای از سازمان ذی ربط خطاب به این مرکز دریافت و به همراه این درخواست تحویل نمایید .  تا پس از مکاتبه با سارمان مرکزی و دریافت استعلام مربوطه با دانش آموخته هماهنگ و یا بهع صورت دستی و یا با پست پیشتاز به مرجع استعلام کننده ارسال گردد. پرداخت هزینه پست پیشتاز بر عهده دانش آموخته خواهد بود

مرکز از ارائه ریز نمرات  بدون نامه مذکور جدا معذور می باشد

آیین نامه/ بخشنامه